5.6 mln zł wydano na częstochowski system „it”

Trudno wskazać w Europie miasto o większej liczbie infomatów

50 infomatów usytuowanych jest przy głównych szlakach turystyczno-pielgrzymkowych lub w miejscach często i masowo odwiedzanych zarówno przez przyjezdnych, jak i mieszkańców.

W różnych punktach Częstochowy, miasta  odwiedzanego co roku przez kilka milionów pielgrzymów i turystów, spotkać można 55 multimedialnych infomatów. To rekordowa liczba w Polsce, a prawdopodobnie także i  w   Europie. Tylu multimedialnych stanowisk informacyjno-prezentacyjnych służących turystom i utrzymywanych przez miasto nie mają inne stolice europejskie. Prędzej można je tam znaleźć w sklepach, instytucjach czy galeriach - jako nośnik reklamy.

Ponadto w Częstochowie na śródmiejskich skrzyżowaniach ulic, pieszym i kierowcom drogę do zabytków oraz instytucji pokazują słupki z drogowskazami informującymi o odległości do celu. W newralgicznych punktach miasta zainstalowano kilkadziesiąt tablic informacyjnych.

Wszystko to efekt projektu pod nazwą MSIT – Miejski System Informacji Turystycznej, zrealizowanego w 2008 roku ze środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

System dla kilku milionów

Częstochowa to jedno z trzech najbardziej rozpoznawalnych w świecie polskich miast (obok Warszawy i Krakowa). Jasna Góra przyciąga co roku od 3,5 do 4,5 miliona osób. Trudno się dziwić, że turystyka stała się jednym z priorytetów rozwoju miasta.

Powstał program, którego efektem ma być wciągnięcie turystów do śródmieścia. Największym problemem miejsc takich jak Częstochowa, będących mekką dla tak specyficznych gości - pielgrzymów i turystów odwiedzających sanktuaria, jest zatrzymanie ich na okres dłuższy niż tylko kilkugodzinna wizyta na Jasnej Górze.

By do tego doprowadzić zrewitalizowano okolice klasztoru – parki podjasnogórskie, ulicę św. Barbary, wyremontowano ulice Kordeckiego, 7 Kamienic, oczywiście III Aleję Najświętszej Maryi Panny (trwa remont pozostałej części arterii) oraz na nowo urządzono instytucje kultury (m.in. Muzeum Częstochowskie w Ratuszu Miejskim, Muzeum Zdzisława Beksińskiego, Kolekcję Dzieł Jerzego Dudy-Gracza, Galerię Dobrej Sztuki). Powstała też specjalna oferta na wakacje – festiwale, imprezy plenerowe, kiedy Teatr i Filharmonia są zwykle nieczynne.

Aby ułatwić turystom i pielgrzymom poruszanie się w mieście konieczne było powstanie jednolitego systemu, informującego o tym co i gdzie można zobaczyć w Częstochowie.

Pomysł powstał w 2006 roku, środki z funduszy unijnych przyznano w 2007 roku i już rok później zrealizowano część wizualną systemu.

Jednocześnie prowadzono prace projektowe związane z przygotowaniem sieci infomatów (infokiosków). Każdy wolnostojący infomat, według prawa jest obiektem budowlanym, by go postawić potrzebne jest więc m.in. uzyskanie pozwolenia na budowę, prawa użytkowania terenu, podpisanie ewentualnej umowy dzierżawy.

Całkowity koszt projektu wyniósł 5 mln 600 tys. zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 3 mln 240 tys. zł.

Cele – nie tylko turystyczne

W projekcie założono kilka celów: poprawę dostępu do informacji turystycznej,  zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informatycznych przez turystów i mieszkańców, podniesienie jakości usług publicznych w sektorze turystyki, a także - co niebagatelne - poprawę wizerunku miasta Częstochowy.

Częstochowa jest miastem licznym i młodym demograficznie, z siedmioma uczelniami, na których studiuje ponad 30 tys. studentów. Młodzi ludzie oczekują nowoczesnych środków przekazu. Jest szansa, że miasto mające wizerunek nowoczesnego zatrzyma ich u siebie.

Miejski System Informacji Turystycznej ułatwia turystom, pielgrzymom i mieszkańcom orientację w mieście, a także umożliwia szerszy i wygodniejszy dostęp do wszelkich informacji o Częstochowie, zwłaszcza tych dotyczących atrakcji turystycznych, zabytków, muzeów, ważniejszych instytucji kultury, obiektów sportowych oraz obiektów użyteczności publicznej. MSIT ma także zachęcać do korzystania z miejskiej oferty kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej i edukacyjnej, a także umożliwić dostęp do różnych usług.

MSIT składa się z dwóch części – systemu informacji wizualnej (który tworzą różnego typu tablice informacyjne, przystankowe lub kierujące) oraz systemu informatycznego, którego zasadniczymi elementami są infomaty ustawione w różnych punktach miasta.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit