„Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008- 2015”

Do tej pory dostępna była tylko w formie plików internetowych. Obecnie może wzbogacić także bibliotekę z wydawnictwami fachowymi z dziedziny turystyki.

Podstawowym celem opracowanej przez narodową organizację „Marketingowej strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2008- 2015” jest wskazanie najważniejszych kierunków i form działania, które powinny być podejmowane w tak ważnej dla promocji Polski dziedzinie, jaką jest turystyka. Efektem działań powinna być wyraźna poprawa międzynarodowej rozpoznawalności Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów,  posiadającego konkurencyjne produkty turystyczne wysokiej jakości.

„Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015” została pomyślana jako podstawowy instrument działania Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i branży turystycznej, który będzie pomocny w zakresie prowadzenia spójnej i długofalowej polityki promocyjnej Polski w sektorze turystyki do roku 2015. Dokument ten ma służyć także jako podstawa merytoryczna określania kierunków promocji z wykorzystaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, których beneficjentem jest bezpośrednio Polska Organizacja Turystyczna, a także poszczególne regiony Polski.

Potrzeba opracowania strategii marketingowej dla sektora turystyki wynika bezpośrednio z wytycznych zawartych w dokumentach o charakterze nadrzędnym w stosunku do „Marketingowej strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015”, tj.:
• Ramowej Strategii Promocji Polski do 2015 roku Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ)1,
• Kierunkach Rozwoju Turystyki do 2015 roku Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT)2.

Wyżej wymienione dokumenty są spójne z najważniejszymi dokumentami strategicznymi Polski, i dlatego można stwierdzić, że „Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015” jest powiązana i zgodna ze strategiami i programami rozwoju na szczeblu rządowym dotyczącymi np. kultury, środowiska, transportu czy rolnictwa.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit