Wydawnictwa POT

W dobie Internetu słowo drukowane wciąż w cenie

Polska Organizacja Turystyczna prowadząc działania promocyjne korzysta z dobrym skutkiem z mediów i elektronicznych środków przekazu na równi z wydawnictwami tradycyjnymi, dostosowanymi do wymagań współczesnego odbiorcy. W dobie Internetu i wszechwładnej telewizji, tradycyjne wydawnictwa promocyjne i foldery nadal mają zwolenników. Do Aktualności Turystycznych kierowane są często pytania o publikacje działu wydawniczego POT. Zapraszamy do zapoznania się z redakcyjną biblioteczką, a także do przejrzenia wydawnictw umieszczonych na stronach Narodowego portalu turystycznego www.polska.travel.

Opracowany przed laty graficzny projekt wydawnictw POT autorstwa Aldony Dawid obowiązuje z niewielkimi zmianami do dziś i jest rozpoznawalny przez cudzoziemców na pierwszy rzut oka. Wydawnictwa zachowują jednorodne w stylu elementy. Rygorystycznie przestrzega się zasad użycia słowno-graficznego loga POT. Do kanonu należy białe tło okładek i stałe kolory uzupełniające. Na przykład tonacja zielona stanowi znak rozpoznawczy dla wydawnictw poświęconych turystyce aktywnej, a granatowa — miejskiej. Podobnie z kompozycją zdjęć. Najczęściej stosowany jest duży kadr wprowadzający i 3 mniejsze, uzupełniające, czasem z wykorzystaniem efektu przenikania lub artystycznego kolażu. Obowiązują zarazem stałe proporcje pomiędzy powierzchnią ilustracji i objętością tekstu.

Od zredagowanego tekstu wymagany jest wysoki poziom syntezy i zwięzłości. Prezentowane są z zasady konkretne produkty turystyczne. Jeżeli wydawnictwo dotyczy całej Polski, to produkty przedstawiane są przez pryzmat wybranego regionu, miasta lub miejscowości, które warto odwiedzić. Taki jest folder „Największe atrakcje turystyczne Polski” w dwunastu wersjach językowych. Turyści podróżujący indywidualnie oczekują drobiazgowej wręcz informacji. Z myślą o nich powstają publikacje ujmujące odrębnie każdy produkt, z podanymi dodatkowo szczegółowymi adresami, numerami telefonu informacji turystycznej, stronami internetowymi, pocztą e-mail, i tak dalej.

Model wydawniczy POT opiera się na ścisłej współpracy z regionalnymi organizacjami turystycznymi. Szczegółowe oferty lokalnych atrakcji turystycznych powstać mogą nie gdzie indziej jak na szczeblu regionalnym. Od trzech lat, przy wykorzystaniu standardowej formuły graficznej POT realizowany jest we współpracy z urzędami marszałkowskimi i regionalnymi organizacjami turystycznymi cykl wydawniczy, promujący największe atrakcje turystyczne województw. Na targach turystycznych właśnie te foldery cieszą się dużym wzięciem. Najwyższe noty za profesjonalizm edytorski, wartość reklamową i praktyczną przydatność dla turystów uzyskują foldery Małopolski, Podlasia, Wielkopolski, Pomorza, regionu świętokrzyskiego i lubelskiego.

Wydawnictwa Polskiej Organizacji Turystycznej plasują się wysoko w rankingach ocen i wielokrotnie uzyskiwały nagrody i wyróżnienia na międzynarodowych targach turystycznych.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit