Agrotravel - konferencje i warsztaty

Targi Agrotravel w Kielcach

Od 9 do 11 kwietnia w Kielcach, po raz ósmy organizowane są Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel. Targom towarzyszył będzie blok konferencji i warsztatów. Do udziału zapraszają między innymi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Sportu i Turystyki, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Udział bezpłatny, do 6 marca organizatorzy przyjmują deklaracje uczestnictwa.

Zapraszamy do udziału we wszystkich zaproponowanych przez organizatorów aktywnościach ale w szczególności na ważny dla POT „Dzień ekspercki". Wostatni dzień targowy, sobotę 11 kwietnia od godziny 10.00 trwał będzie „Dzień ekspercki" Polskiej Organizacji Turystycznej moderowany przez Jacka Janowskiego, wicedyrektora Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej POT. Eksperci i uczestnicy wspólnie postarają się omówić zagadnienia wynikające z kluczowego pytania - Jak pozyskać Klienta w sektorze turystyki wiejskiej? W programie. Tomasz Rudomino, dyrektor ośrodka POT w Paryżu przedstawi strukturę finansowania turystyki we Francji, przepisy regulujące działania na rynku usług turystycznych, system ich świadczenia w agroturystyce i dobre praktyki, z których warto brać przykład. Krystian Krawczyk, wiceprezes Quality Watch, poświęci zajęcia tematyce skutecznych metod promocji w turystyce wiejskiej. Ten temat w innym ujęciu kontynuował będzie Piotr Szawiec, prezes Quality Watch, który skupi się na innym ważnym aspekcie skutecznego skłaniania turystów do korzystania z oferty turystyki wiejskiej – na podnoszeniu jakości świadczonych usług agroturystycznych. Podsumowaniem pierwszej części panelu trwającej do godziny 13.00, będą zajęcia poprowadzone przez Wiesława Czernieca, prezesa Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne poświęcone rozwojowi i promocji systemowi kategoryzacji obiektów turystyki wiejskiej. Od godziny 13.00 rozpocznie się część dyskusyjna. Przewodni temat „Skuteczna sprzedaż usług turystycznych na obszarach wiejskich." Dyskusja prowadzona będzie z udziałem Bożeny Srebro, dyrektorki Biura Sądeckiej LOT, wiceprezes Małopolskiej ROT, wykładowczyni w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej; dr Jerzego Raciborskiego, prodziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji oraz kierownika Zakładu Prawa w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie; Wiesława Czernieca, prezesa Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne i Artura Kowalczyka, prezesa spółki Bluehill. Zagadnienia poddane pod dyskusję: Czy istnieją prawno-finansowe bariery rozwoju turystyki wiejskiej? Komu potrzebna jest kategoryzacja i rekomendacje? Co to jest produkt turystyki wiejskiej? Razem czy osobno? – cele i korzyści.

Wcześniej, w czwartek 9 kwietnia organizatorzy proponują wzięcie udziału w konferencji „Świętokrzyska Kuźnia Smaków". Uczestnicy zapoznani zostaną z szczegółami, w jaki sposób region świętokrzyski wykorzystał udział w Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy do tworzenia produktu turystycznego opartego na dziedzictwie kulinarnym, a także rolą kuchni regionalnej i produktów lokalnych w rozwoju turystycznym regionu. Konferencja będzie podwójnie interesująca, region świętokrzyski stanowi wyjątkowy przykład skutecznego pozyskiwania i umiejętnego wykorzystywania środków unijnych do rozwoju turystyki. Tego samego dnia, w czwartek, rozpocznie się dwudniowe „Forum Turystyki Wiejskiej", które służyć będzie wymianie doświadczeń z okresu programowania UE 2007-2013 dotyczących rozwoju turystyki wiejskiej, głównie w zakresie kompleksowej oferty, sieciowania produktów, klastrów i innych kooperacji dla turystyki. Tematem dyskusji będą też możliwości rozwoju turystyki wiejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014 – 2020. Forum potrwa do piątku. Jeden dzień, w piątek, trwały będą obrady międzynarodowej konferencji „Turystyka wiejska i agroturystyka – nowe paradygmaty dla XXI wieku", która poświęcona będzie nowej jakości w turystyce, która charakteryzuje się spójnością i komplementarnością obszaru. Sobota będzie dniem warsztatów, dyskusji i podróży studyjnym po regionie.

Bezpłatnie – organizatorzy zapewniają uczestnikom bloku konferencyjnego: udział w konferencjach; pakiet materiałów konferencyjnych; jeden nocleg w terminie 9/10 kwietnia 2015 r.; częściowe wyżywienie w dn. 9 i 10 kwietnia 2015 r.; możliwość zwiedzenia VII Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w dniach 10-12 kwietnia 2015 r.; wyjazd studyjny po regionie. Warunkiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie do 6 marca na adres - a.lypacz@swietokrzyskie.travel; faxem pod numer 41 361 80 57 lub pocztą na adres Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, ul. Ściegiennego pok. 32, 25-033 Kielce, Polska. Blok konferencyjno-warsztatowy odbędzie się wCentrum Kongresowym Targów Kielce S.A.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit