Agrotravel/ 12 kwietnia 2014, Targi Kielce, Sala Delta

Agroturystyka przyjazna Naturze 2000

logo ine400

Jednym z bloków tematycznych zaplanowanych podczas Dnia Eksperckiego przygotowanego przez Polską Organizację Turystyczną podczas VI Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel w Kielcach będzie podnoszenie poziomu jakości ekologicznej ofert agroturystycznych w Polsce. Prezentację projektu „Agroturystyka przyjazna Naturze 2000" poprowadzi Jolanta Kamieniecka - niezależny ekspert Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

Głównym celem projektu jest budowanie pozytywnych relacji turystyki wiejskiej i ochrony różnorodności biologicznej w regionach, w których obszary Natura 2000 stanowią lub mogą stanowić kluczowy walor produktu turystycznego. Efektem projektu będzie przygotowanie pod kątem merytorycznym grupy liderów, którzy w czasie trwania projektu oraz po jego zakończeniu będą w skuteczny sposób wdrażać praktyczną wiedzę nt. prawidłowego wykorzystania zasobów przyrodniczych obszarów Natura 2000 w turystyce wiejskiej na poziomie lokalnym.

W ramach projektu zorganizowane zostaną dla przedstawicieli stowarzyszeń agroturystycznych dwa ogólnopolskie szkolenia, sześć szkoleń regionalnych oraz trzy szkolenia makroregionalne. Udział w nich, a także realizacja zadań indywidulanych miedzy szkoleniami (w trakcie sezonu turystycznego) pozwoli przygotować regionalne koncepcje trwałego włączenia aspektów przyrodniczych związanych z obszarami Natura 2000 do ofert agroturystycznych, wraz ze strategiami ich ogólnopolskiej promocji. Integralnym elementem cyklu szkoleń będzie także proces przygotowania zasad nadawania aktywnym uczestnikom projektu unikatowego certyfikatu. Dorobek projektu zostanie zaprezentowany podczas Międzynarodowych Targów Agroturystycznych AGROTRAVEL w kwietniu 2015 r.

Projekt ma charakter ogólnopolski. Dla potrzeb projektu obszar kraju został podzielony na 6 regionów, w obrębie których prowadzone będą szkolenia oraz konsultacje. W podziale tym starano się uwzględnić zarówno podział na główne strefy krajobrazowe Polski, jak i podział na główne regiony administracyjne (województwa), a także usytuowanie głównych partnerów projektu – przyszłych liderów działań szkoleniowych. Ponieważ podziały przyrodniczy i administracyjny nie pokrywają się, to w regionach projektowych znalazły się zarówno całe województwa, jak i ich części, różny jest też stopień pokrycia tych regionów obszarami Natura 2000. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Pierwsze szkolenia odbędą się w maju i czerwcu br. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne; liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia i zapytania dotyczące projektu należy kierować pod adres:

ine@ ine-isd.org          e.swierkula@ine-isd.org.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit