Porozumienie POT i Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”

Brać studencka w promocji turystyki

Wymiana podpisanych  dokumentów. Waldemar Siwiński, prezes Zarządu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy

W obecności licznie przybyłych dziennikarzy, w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke, prezes POT i Waldemar Siwiński, prezes Zarządu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” podpisali porozumienie o współpracy w dziedzinie promocji polskiej turystyki.

Stronami porozumienia jest narodowa organizacja turystyczna, której ustawowym zadaniem jest promowanie Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie oraz fundacja działająca na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji, nauki i kultury, upowszechniająca ofertę edukacyjną polskich szkół i uczelni w kraju i za granicą.

- Zagraniczni studenci przyjeżdżają do Polski, by kształcić się na wybranym kierunku studiów, ale nabierają przy okazji doświadczeń i wiedzy o miejscu swego pobytu. Stają się najlepszymi ambasadorami kraju, w którym spędzają najpiękniejsze lata swej młodości. Promują go pocztą pantoflową – otwierając tym samym nowy kanał „reklamy szeptanej”. Jest to promocja nie do przecenienia. W sposób oczywisty przekłada się na wzrost przyjazdów turystów zagranicznych do Polski – określił rangę wydarzenia Rafał Szmytke. – Działania w ramach naszego porozumienia mają przyczynić się do zwiększenia świadomości o Polsce wśród studentów z zagranicy i zachęcić ich do podróżowania po Polsce. 

Waldemar Siwiński oceniając rolę partnerstwa obu parafujących porozumienie stron stwierdził, że POT - agenda rządowa prowadząca działania promujące Polskę za granicą jest z punktu widzenia wyższych uczelni - ważnym sojusznikiem. Szkolnictwo wyższe w Polsce nie ma bowiem żadnej struktury promującej nasz kraj za granicą. 

- Zjawisko globalizacji w sferze szkolnictwa wyższego jest faktem. Obecnie grupa studentów zagranicznych w skali światowej tworzy trzymilionową społeczność i jej liczebność będzie rosła. Dlatego nie czekamy, aż powstanie instytucja promująca polskie uczelnie wyższe na szczeblu państwowym – uzasadniał prezes fundacji „Perspektywy” rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Study in Poland”. 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit