Walne Zgromadzenie PIT

Branża wysoko ocenia działania Polskiej Organizacji Turystycznej

Obradujące 25 i 26 maja w Ossie Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Turystyki przyjęło ważną uchwałę, którą przytaczamy w całości poniżej. W trakcie konferencji Delegaci poddali ocenie program gospodarczy rządu wnosząc o tworzenie warunków szybszego rozwoju gospodarki turystycznej oraz formułowali słowa aprobaty dla decyzji premiera Rządu powierzającej obowiązki wiceministra Sportu i Turystyki Katarzynie Sobierajskiej.

Obszerny fragment obrad poświęcono Polskiej Organizacji Turystycznej. Uczestnicy uznali, że POT profesjonalnie wypełnia ustawowe zadania promocji Polski i odbudowuje swoje struktury po destrukcyjnym okresie ubiegłych dwóch lat.

Delegaci podjęli również decyzję o wniesieniu do premiera Rządu RP wniosku o wznowienie prac Rady Promocji Polski, opiniodawczo-doradczego organu Rady Ministrów.

(d)Uchwała XX Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Turystyki z dnia 26 maja 2008 roku

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit