Zakończyła prace kapituła Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny

Certyfikaty 2011 przyznane…

Certyfikaty 2011

Tradycyjnie już, we wrześniu, zasiadło szacowne grono członków kapituły Konkursu Polskiej Organizacji Turystycznej na Najlepszy Produkt Turystyczny, aby przyznać w głosowaniu Certyfikaty na rok 2011. Na razie tylko oni znają tegorocznych zwycięzców. To wymóg regulaminu.

Aktualności Turystyczne z zaangażowaniem uczestniczyły w pracach kapituły. Ze zrozumiałych powodów nie możemy się jednak teraz podzielić się z Czytelnikami wiedzą na temat treści werdyktu. Nawet wierząc, że w tym przypadku moglibyśmy liczyć na ich ścisłą dyskrecję. Tak więc, wynik głosowania i końcowe decyzje pozostaną na razie skrzętnie strzeżoną tajemnicą aż do oficjalnego ich ujawnienia. Oczekiwane ogłoszenie wyników konkursu nastąpi zwyczajowo w październiku, podczas tegorocznej 22. edycji Targów  Regionów i Produktów Turystycznych „Tour Salon” w Poznaniu.

9. edycja Konkursu POT na Najlepszy Produkt Turystyczny rozpoczęła się w marcu i przebiegała według podobnych co zeszłoroczna zasad regulaminowych. Punktem wyjścia był etap, który przeprowadziły regionalne organizacje turystyczne. Konkursowe edycje w regionach odbyły się na profesjonalnym poziomie i zainteresowały znaczną liczbę ich mieszkańców.

Z dokumentalną dokładnością przypomnijmy, że Złoty Certyfikat przyznano już po raz czwarty w dziewięcioletniej historii konkursu. W szranki stają tu produkty nagrodzone już Certyfikatem w latach ubiegłych, które konsekwentnie i twórczo rozwijają swoją działalność. Dotychczas Złote Certyfikaty otrzymały: Manufaktura Łódzka (2010), Kanał  Augustowski – Szlak Papieski (2009) i Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego (2008).

Regionalne organizacje turystyczne zgłosiły w tym roku osiem kandydatur, z których po długiej dyskusji i wnikliwej ocenie członkowie kapituły wskazali ten, który w ocenie podejmujących trudną decyzję skrupulatnych arbitrów, zasłużył na najbardziej cenny - Złoty Certyfikat. Nagrodzony produkt czeka zgodnie z odnośnym punktem w regulaminie – profesjonalna kampania promocyjna Polskiej Organizacji Turystycznej. Tym samym prestiż Certyfikatu umacnia dodatkowo element merkantylny o wymiernej wartości.

O Certyfikaty ubiegały się w tym roku 44 produkty z 16 województw (zgłoszenia nie przysłało województwo świętokrzyskie). Nie wymieniając z nazwy tegorocznych zdobywców Certyfikatów i Wyróżnień, nie odmówimy sobie przyjemności stwierdzenia, iż w tym roku stawka pretendentów do Certyfikat POT zgłoszona przez regionalne organizacje turystyczne była na ogół wyrównana.

Aktualności Turystyczne od pierwszej edycji konkursu aktywnie uczestniczą w jego popularyzacji. Stwierdzamy z satysfakcją, że to właśnie udział w rywalizacji o Certyfikat POT w wielu przypadkach był bodźcem dla twórców wysokiej jakości, konkurencyjnych produktów turystycznych. Proces ich kreacji, rozwój i podnoszenie standardu, scalanie w spójną i innowacyjną ofertę stanowi obecnie jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed sektorem turystycznym w Polsce.

Wszystkich zainteresowanych zasadami rywalizacji, jakie obowiązują twórców produktów turystycznych, którzy stają w konkursowych szrankach, zapraszamy do szczegółowej lektury regulaminu Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny. Został on umieszczony w prawej szpalcie w dziale „Konkursy”.

Wkrótce po ogłoszeniu werdyktu jak co roku opublikujemy pełną listę tegorocznych laureatów wraz z dokładnym opisem. Produkty nagrodzone we wszystkich poprzednich edycjach konkursu znajdziecie Państwo w prawej szpalcie w dziale „Certyfikaty POT”.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit