Nadzór finansowy firm i pełniejsze ubezpieczenie klientów

Co po Koperniku?

Spektakularna plajta Biura Podróży Kopernik zbiegła się z zakończeniem wielomiesięcznej pracy nad „Założeniami Systemu Zabezpieczeń Turystycznych”, które Polska Izba Turystyki przygotowała na zlecenie Ministerstwu Sportu i Turystyki. Dokument został oficjalnie przekazany pod ocenę resortu w połowie lipca.

W 2009 r. kondycja przedsiębiorstw turystycznych odczuwalnie się pogorszyła. Eksperci nie wykluczają, że przed widmem bankructwa mogą stanąć kolejne firmy. W tej sytuacji nowe uregulowania ustawowe proponowane przez Polską Izbę Turystyki powinny niezwłocznie wejść w życie.

Symboliczne euro

PIT proponuje powołanie Funduszu Zabezpieczeń Turystycznych. Z pieniędzy zgromadzonych w tym funduszu gwarancyjnym byłyby wypłacane odszkodowania dla klientów firm, które wpadły w finansowe tarapaty. Składki byłyby obowiązkowe. Nie obciążałyby jednak bezpośrednio biur podróży i nie uszczuplały skąpej marży wkalkulowanej w ceny usług. Każdy klient do zakupionego pakietu turystycznego dopłacałby niewielką kwotę. Jej wysokość zależałaby od rodzaju usługi i statusu świadczącego ją podmiotu. Nie przekraczałaby jednak jednego euro. Owe symboliczne euro (czy choćby jego połowa lub jeszcze mniejsza część) pomnożone przez około dwa i pół miliona sprzedawanych rocznie pakietów wycieczkowych trafiałoby na konto instytucji finansowej powołanej do zarządzania gromadzonym budżetem. Podobne rozwiązanie zdało egzamin w innych krajach unijnych, między innymi w Holandii i Danii. Dzięki temu w niezmienionej wysokości pozostałaby 6-procentowa składka od obrotu, którą płacą obecnie polscy touroperatorzy na coroczne ubezpieczenie. Byłoby to rozwiązanie korzystniejsze od proponowanego przez resort Sportu i Turystyki podniesienia składki na ubezpieczenie do 12 proc. Ponadto proste podniesienie składki nie zastąpi koniecznej budowy systemu. Ten bowiem, powinien dawać gwarancję zaspokojenia roszczeń poszkodowanych klientów w pełnej wysokości.

Autorzy projektu zmieniają także logikę procedur organizacyjnych obowiązujących przy wystąpieniu tak zwanych szkód turystycznych. Ich likwidatorem nie byłby, jak obecnie, urząd marszałkowski. Nie byłaby nim także, instytucja udzielająca gwarancji, czyli bank albo towarzystwo ubezpieczeń. Polska Izba Turystyki nakłada na powołany Fundusz Zabezpieczeń Turystycznych zarówno obowiązki prawidłowego zarządzania zdeponowanymi środkami finansowymi, jak też funkcje organizacyjne. Wprowadza precyzyjne i jednolite procedury. Na przykład, zgodnie z nimi pracownicy FZT musieliby zadbać o sprawne zorganizowanie podróży powrotnej do domu klientom każdego niewypłacalnego biura turystycznego - czy to uczestnikom zagranicznej wycieczki, którzy utknęli na lotnisku w odległym zakątku globu, czy też wczasowiczom z zakupionym pakietem wypoczynkowym w dowolnej miejscowości, w granicach rodzinnego kraju.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit