Chińscy dziennikarze w Polsce

Dla Li Chunlina Polska nigdy nie była anonimowym miejscem na mapie

Jak nakazuje ceremoniał oficjalnych spotkań, kończy się je wręczeniem okolicznościowego upominku. Od lewej Li Chunlin, przewodniczący delegacji chińskich dziennikarzy, Robert Kępiński, dyrektor Departamentu Planowania Marketingowego POT oraz Barbara Tutak, kierownik sekcji ds. rynków

Na zaproszenie Stowarzyszenia Mediów Polskich przebywała w Polsce delegacja chińskich dziennikarzy. Polska Organizacja Turystyczna była współorganizatorem wizyty. Pobyt chińskich żurnalistów wypełniły podróże do miejsc, które ze względu na swoje walory turystyczne i kulturowe nawiązują do zainteresowań chińskich turystów.

Goście mieli także wiele okazji do oceny standardu usług, i co nie mniej istotne, wyrobienia sobie opinii o stopniu przygotowania personelu polskich hoteli, restauracji i obiektów turystycznych do oczekiwań turystów z Chin.

W siedzibie POT z chińską delegacją spotkał się Robert Kępiński, dyrektor Departamentu Planowania Marketingowego oraz Barbara Tutak, kierownik sekcji ds. rynków. Chińscy goście z uwagą odnieśli się do przedstawionej strategii promocji polskiej turystyki na rynkach międzynarodowych, wysuwając sugestie przyspieszenia realizacji planu intensyfikacji promocji polskich produktów turystycznych i wzmocnienia działań zachęcających do odwiedzenia Polski tę grupę mieszkańców Chin, która obiera Europę za cel turystycznych wojaży. Przekonanie wyrażone przez przedstawicieli mediów nie jest odosobnią reakcją.

Symbolika wydarzenia, ale i konkrety

Dobry klimat sprzyjający pobudzeniu ruchu turystycznego tworzą rozwijające się relacje gospodarcze, ożywione kontakty polityczne znajdujące wyraz między innymi w inicjatywach  dyplomatów.  Na początku tego roku, ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce Sun Yuxi, podczas spotkania z wiceminister sportu i turystyki Katarzyną Sobierajską wystąpił z propozycją organizacji Polsko-Chińskiego Forum Turystycznego. Inicjatywa została podjęta przez polską stronę. Ustalenia dokonane. Zgodnie z nimi Polsko-Chińskie Forum Turystyczne będzie jednym z głównych punktów programu XX Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw. 28 września 2012. Warto zapamiętać tę datę. Pewnie wielokrotnie będzie ona przypominana, a efekty pierwszej edycji Forum, tego znamiennego wydarzenia, budującego podstawy i nadającego kierunek przyszłych kontaktów przedsiębiorców turystycznych obu krajów, szczegółowo analizowane. Liczył się symboliczny przełom, ale i jego konkrety. Ranga zobowiązuje. Zarówno gospodarzy, jak i chińskich partnerów. Właściwe przygotowanie i przebieg Polsko-Chińskiego Forum Turystycznego wymaga współpracy specjalistów Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej i firmy MT Polska. Oficjalnym partnerem jest China National Tourism Administration, które zgłosiło udział 14 touroperatorów Kraju Środka. Z polskiej strony próbę nawiązania  kontaktów handlowych zdecydowało się podjąć 33 firmy.

Młodzi małżonkowie i zamożni emeryci

Przedstawiciele chińskiego sektora podróży, nim zasiądą do bezpośrednich rozmów, ruszą w rekonesans po kraju Chopina i Marii Skłodowskiej. W rozmowie z Aktualnościami Turystycznymi przewodniczący delegacji chińskich dziennikarzy Li Chunlin reprezentujący Guangming Daily potwierdza, że Polska nigdy nie była dla niego anonimowym miejscem na mapie. Od lat szkolnych uosabiały ją postaci naszych wybitnych rodaków. Genialnego pianisty, i dwukrotnej noblistki. Skojarzenia budują chęć bliższych relacji. Należy je umiejętnie wzmacniać, rozwijać, poszerzać o nowe punkty odniesienia. Może nim być niezwykle cenne bogactwo walorów przyrody. Dech zapiera postęp technologiczny i urbanistyczny, jaki dokonuje się w Chinach. Wielkie nowoczesne aglomeracje imponują rozmachem, ale ich mieszkańcy zmęczeni potęgującym się  zatłoczeniem – gotowi są dać wiele za ożywczy kontakt z naturą, za możliwość odetchnięcia pełna piersią, za przyjemność chłonięciu uroków wolnej przestrzeni.  Polska oferta ma też inne mocne punkty. Wśród nich zabytki i dorobek kulturowy narodowego dziedzictwa, które to wartości chińscy turyści cenią i podchodzą z równie szczerym pietyzmem odwiedzając kraje Europy. Z chłodną rezerwą i dystansem, odnoszą się do symboli naszej najnowszej historii. Przełom, jaki dokonał się w Polsce, zmiany systemu gospodarczego, nie budzą  ciekawości.  Li Chunlin powtarza kilkakrotnie rady podsuwane ekspertom POT. Wskazuje dwie grupy klientów, które z pewnością pozytywnie  zareagują na polską ofertę. Jedną z nich są młodzi małżonkowie. W modę weszło rozpoczęcie wspólnego życie niezapomnianą podróżą poślubną. Nasz rejon Europy kojarzy się im z frapującą przygodą, wyjazdem w nieznane. Druga grupa znajdują się na przeciwległym biegunie wiekowym. I co za tym idzie - materialnym. Należą do niej posażni emeryci, którzy po latach skrzętnej pracy i gromadzenia oszczędności, chcą zażyć świata za swoje pieniądze.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit