Do 20 czerwca można zgłaszać prace magisterskie do konkursu MSiT

Rozpoczęła się XIII edycja „Konkursu o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej". Polska Organizacja Turystyczna jest patronem branżowym konkursu.

Konkurs wyłania najlepsze prace magisterskie, których autorzy zdecydowali się podjąć tematykę związaną z podnoszeniem konkurencyjności polskiej oferty turystycznej na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Podnoszenie konkurencyjności wynika z realizacji przyjętych przez Radę Ministrów strategicznych dokumentów w dziedzinie turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem systemów zarządzania turystyką, promocji Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie, hotelarstwa, turystyki polonijnej oraz ubezpieczeń w turystyce, znaczenia organizacji wielkich wydarzeń, między innymi sportowych i kulturalnych dla gospodarki turystycznej, wpływu turystyki na rynek pracy i kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw turystycznych w Polsce.

W skład dziesięcioosobowej kapituły, wyłonionej przez Ministra Sportu i Turystyki, wchodzą osoby reprezentujące branżę turystyczną, kadrę naukowo-dydaktyczną uczelni wyższych i Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kapituła oceni zgłoszone do konkursu prace, które zostały obronione w roku akademickim 2013/2014 i 2014/2015 na wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych w Polsce. Zgodnie z regulaminem uczelnie mogą zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac magisterskich uznanych przez władze uczelni za twórcze, innowacyjne i zasługujące na szerokie rozpowszechnienie wśród przedsiębiorców działających w sferze usług turystycznych. Jeden promotor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

Termin zgłoszenia do konkursu prac magisterskich mija 20 czerwca 2015 roku. W przypadku przesłania ich pocztą - decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia należy dostarczyć na adres Ministerstwa Sportu i Turystyki, Departament Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, z dopiskiem „konkurs na pracę magisterską". Wyniki ogłoszone zostaną 10 października 2015 roku i zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wręczenie nagród laureatom nastąpi w trakcie uroczystości z udziałem uczestników konkursu.

Wygrana w konkursie wiąże się z naukowym prestiżem, ułatwia absolwentom zdobycie dobrej pracy w turystyce, a już zatrudnionym - umocnienie pozycji zawodowej. Nie bez znaczenia jest jednak i merkantylna część konkursu. Pieniężna pula nagród dla autorów trzech najlepszych prac wynosi 10 tys. zł, promotorów – 5 tys. W dniu oficjalnego ogłoszenia wyników laureat głównej nagrody otrzyma oprócz honorowego dyplomu, pięć tysięcy złotych, jego promotor trzy tysiące. Wartościowe nagrody ufundował partner konkursu – Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego. Autor lub autorka pracy magisterskiej, którą członkowie kapituły konkursowej ocenią najwyżej, będzie mogła spędzić weekend z osobą towarzyszącą w jednym z renomowanych hoteli w atrakcyjnym turystycznie regionie. Taka sama nagroda przypadnie autorowi lub autorce najlepszej pracy z dziedziny hotelarstwa.

Fragmenty nagrodzonych prac magisterskich, za zgodą Organizatora, autorów i autorek, opublikujemy na łamach Aktualności Turystycznych. Być może popularyzacja nagrodzonych przyczyni się w przyszłości do ich wykorzystywania przy wdrażaniu projektów realizowanych przez administrację i przedsiębiorców, w ramach „inteligentnego rozwoju" - nowej doktryny Unii Europejskiej stosowanej przy podziale środków pomocowych.

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!