Do 31 października zgłoszenia uczestnictwa w VII Gremium Ekspertów Turystyki

gremium

Ostatni dzień października to termin teoretyczny. W praktyce może okazać się krótszy. Zainteresowani uczestnictwem w VII Gremium Ekspertów Turystyki nie powinni odkładać decyzji o złożeniu deklaracji udziału do ostatniej chwili. Organizatorzy zastrzegają bowiem prawo do skrócenia terminu przyjmowania zgłoszeń, jeśli wcześniej wyczerpie się limit liczby miejsc. Obrady potrwają od 10 do 12 grudnia. 

Odbywały się będą w Krakowie i Suchej Beskidzkiej. Tegoroczna tematyka to „Wyzwania społeczno-ekonomiczne współczesnej turystyki". W programie konferencja naukowo-branżowa i warsztaty. Od 2003 roku, od pierwszego spotkania w ramach Gremium, w konferencjach uczestniczą przedstawiciele rządu, świata nauki, samorządu terytorialnego, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, informacji turystycznej oraz przedsiębiorstw sektora usług turystycznych. Reprezentują wiele środowisk zawodowych, łączy ich działanie na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej w Polsce.

Tegoroczną konferencję objęli patronatem między innymi Andrzej Biernat, minister Sportu i Turystyki oraz Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Aktualności Turystyczne są jednym z patronów medialnych.

Tematyka tegorocznej konferencji skupia się na zagadnieniach „zarządzania kapitałem ludzkim w obszarze turystyki w świetle Polskiej Ramy Kwalifikacji. Różnorodność systemów kształcenia i doskonalenia zawodowego w UE powoduje trudności w porównywaniu świadectw, dyplomów i kwalifikacji migrujących pracowników. Polska Rama Kwalifikacji ma za zadanie ustalenie norm kwalifikacyjnych, dzięki którym te same zawody i kwalifikacje, uzyskane w różnych krajach UE, mają być jednakowo rozumiane i interpretowane. Rekomendacje Gremium Ekspertów Turystyki będą stanowić wkład merytoryczny do opracowania ostatecznej wersji Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla turystyki. Kolejne dwa omawiane zagadnienia to „Innowacyjność i jakość w turystyce – obszary, formy, mierniki" oraz „Kierunki ewolucji organizacji i zarządzania turystyką w świetle zmian strukturalnych rynku turystycznego".

Walas gazetaZakres tematyczny warsztatów obejmuje Sektorowe Ramy Kwalifikacji dla turystyki; Forum współpracy JST i NGO w sektorze turystyki; Projekty UE a rozwój turystyczny miast i gmin – dobre wzorce; Rozwiązania proekologiczne w branży turystycznej – dyrektywa 3x20%; Bezpieczeństwo w hotelach i innych obiektach noclegowych.

Udział w konferencji można zgłaszać online logując się pod adresem http://7ge.jordan.pl/pl/registration lub też pobrać Tutaj tradycyjną wersję dokumentu formularza i po jego wypełnieniu wysłać pocztą.

Bliższych informacji na temat udziału w VII Gremium Ekspertów Turystyki udziela koordynatorka organizacyjna GET Joanna Cupak, e-mail: gremium@forumturystyki.pl; tel./fax 91 434-21-87 w. 42; tel. 667-429-829.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit