Europejska sieć ekologiczna NATURA 2000 w procesie długofalowego rozwoju gmin nadmorskich Polski

Dobre praktyki w zakresie wykorzystania obszarów NATURA 2000 w turystyce

Dr Jacek Olszewski z Departamentu Planowania Marketingowego POT przedstawił referat pt. „Dobre prakt

Próbie przybliżenia różnych aspektów programu Europejska sieć ekologiczna NATURA 2000, jego realizacji, a także odpowiedzi na pytanie na ile sieć ta wpływa – i jak – na rozwój gmin nadmorskich poświęcona została konferencja zorganizowana przez Związek Miast i Gmin Morskich w dniach 17-18 września br. w Darłowie pt. ”Europejska sieć ekologiczna NATURA 2000 w procesie długofalowego rozwoju gmin nadmorskich Polski”.

Konferencja została zorganizowana przy współudziale i pod patronatem Ministerstwa Środowiska oraz dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otwarcia obrad dokonał Andrzej Bojanowski, prezes Związku Miast i Gmin Morskich. Mówiąc o europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 wyraził przekonanie, że choć program ten budzi wiele obaw, to jednak jego istotą nie jest blokowanie rozwoju, a jedynie jego warunkowanie. Stąd tak duże znaczenie problematyki, która stanowi temat konferencji.

Wprowadzenia do konferencji dokonał dr inż. Maciej Trzeciak z Zespołu Ocen Oddziaływania na Środowisko Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiając syntetyczny przegląd zagadnień dotyczących NATURY 2000 w projekcie Ustawy o ochronie przyrody, przybliżył również fundamentalne definicje dotyczące sieci NATURA 2000. W imieniu prof. Marka Kłodzińskiego z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa wyniki badań „Konflikt sieci NATURA 2000 z procesem rozwoju gmin” zaprezentował Marcin Dziubak z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Turystyka wymaga dobrego stanu środowiska przyrodniczego

Dr Jacek Olszewski z Departamentu Planowania Marketingowego Polskiej Organizacji przedstawił referat pt. „Dobre praktyki w zakresie wykorzystania obszarów NATURA 2000 w turystyce”. W wystąpieniu przedstawił informacje o roli i działalności POT, także w odniesieniu do tego typu turystyki. Wymaga ona dobrego stanu środowiska przyrodniczego, a jednocześnie przynosi korzyści finansowe dla regionu. Może stać się narzędziem ochrony przyrody. Wskazał na wykorzystanie terenów objętych obszarem NATURA 2000 do powstawania nowych produktów turystycznych zwłaszcza w zakresie turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej, na przykład przyrodniczej oraz turystyki na terenach wiejskich i ekoturystyki. Obszary te, jako nowa forma ochrony przyrody nie są wyłączone spod użytkowania turystycznego – poza przypadkami (terenami i gatunkami) objętymi prawem ochrony ścisłej, w których żadna gospodarka prowadzona być nie może. Obecność obszaru NATURA 2000 na obszarze danej gminy może być czynnikiem promującym region pod kątem usług przede wszystkim turystycznych i może stać się marką tych terenów, a także powoli staje się elementem wzmocnienia wizerunku Polski jako kraju o znacznym bogactwie przyrodniczym, wzmacniając tym samym ofertę produktową naszego kraju.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!