Odznaczenia z okazji Dnia Turystyki

Dobrze rozumiana dyscyplina zawodowa daje dobre efekty

Uroczystym i miłym sercu elementem ogólnopolskich obchodów Światowego Dnia Turystyki było symboliczne uhonorowanie ludzi, którzy wkładem pracy i zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju gospodarki turystycznej.

Wśród osób, które z rąk wiceminister Sportu i Turystyki Katarzyny Sobierajskiej odebrały Odznakę za Zasługi dla Turystyki była Teresa Buczak, zastępca dyrektora Biura Zarządzania Projektem „Promujmy Polskę Razem” Polskiej Organizacji Turystycznej.

Wzorcowy projekt

- „Promujmy Polskę Razem” realizowany w ramach Programu Operacyjnego 6.3 Innowacyjna Gospodarka to duży projekt. Czuje się jego rangę. Nie jest też łatwo wdrażać go w życie. Zespół, który odpowiada za jego prawidłową realizację musi wymagać od siebie o wiele więcej niż przeciętnie. Należy rygorystycznie przestrzegać harmonogramu rzeczowego i finansowego. Liczą się skrupulatność, przejrzystość projektu, procedury - mówi Teresa Buczak.

Projekt „Promujmy Polskę Razem” spośród realizowanych  projektów systemowych został przez Ministerstwo Gospodarki oceniony jako wzorcowy. Oprócz nadzoru tego ministerstwa jako Instytucji Pośredniczącej podlega kontroli Ministerstwa Rozwoju  Regionalnego, Naczelnej Izby Kontroli, Krajowej Izby Skarbowej. Z całości budżetu w wysokości 141 mln zł, rozliczono już pięćdziesiąt procent. Do tej pory za koszty niekwalifikowane uznano poniżej 1 promila, co jest sukcesem nieczęsto notowanym.

Prace naukowe, opracowania metodologiczne i analityczne

Pierwsze propozycje pracy w Polskiej Organizacji Turystycznej otrzymała Teresa Buczak w okresie, gdy zatrudniona była Instytucie Turystyki. Zadania, których miała się podjąć dotyczyły jej specjalności, czyli sfery badań marketingowych. Jednak kolejne doświadczenia zawodowe w tej specjalności zdobywała w Głównym Urzędzie Statystycznym, dokąd trafiła po wygranym konkursie na stanowisko naczelnika Wydziału Statystyki, Turystyki i Sportu.  Kiedy po raz kolejny otrzymała propozycję pracy w POT na stanowisku wicedyrektora Biura Strategii i Analiz, nie zastanawiała się długo i podjęła się nowych obowiązków. Nie żałuje decyzji. Szczególnie że wkrótce nastąpiło poszerzenie zakresu obowiązków o nową dziedzinę: udział w zespole odpowiadającym za przygotowanie i realizację projektu promującego polską turystykę, na które  przeznaczone były środki unijne.

Zanim jednak objęła funkcję wicedyrektora Biura Zarządzania Projektem „Promujmy Polskę Razem” mocno zaangażowała się w opracowanie „Marketingowej strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015”. Na tej podstawie powstały założenia projektu „Promujmy Polskę Razem”. Jest też autorką i współautorką wielu opracowań metodologicznych i analitycznych z zakresu zjawisk występujących w gospodarce turystycznej. Między innymi zainicjowała proces wdrażania w Polsce standardów statystycznych stosowanych przez Światową Organizację Statystyki, co pozwoliło na porównywalność danych rynku polskiego z danymi międzynarodowymi. Wysoko oceniany jest też dorobek zespołu, do którego należała, opracowującego tak zwany rachunek satelitarny dla turystyki, który umożliwia wykazanie wpływu tego sektora na PKB. Pierwsze prace nad rachunkiem satelitarnym turystyki podejmowane były w latach 1997-1998 wspólnie przez specjalistów z GUS, SGH i  Instytutu Turystyki. Polska była liderem w tym zakresie. W 1998 roku  poddano analizie dane pochodzące z rachunków narodowych. Dzięki temu projektowi udało się wykazać, jaki jest rzeczywisty udział turystyki z punktu widzenia dochodów, wpływów podatkowych i tworzenia miejsc pracy w całej gospodarce.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit