Spotkanie konsultacyjne w POT

Eksperci o projekcie strategii

W opinii zebranych strategia powstaje w dobrym momencie

W siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej z udziałem wiceminister Sportu i Turystyki, Katarzyny Sobierajskiej odbyło trzecie spotkanie, na którym kontynuowano konsultacje projektu litery „Strategii Marketingowej Polski w sektorze turystyki w latach 2008-2015”.

Zaproszenie do udziału w kolejnej turze konsultacyjnej przyjęło grono ekspertów. Uczestniczyli w niej między innymi Jan Korsak, prezes Polskiej Izby Turystyki; Andrzej Saja, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki SA; Marek Migdal, prezes Forum Turystyki Regionów; Paweł Wojciechowski, prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych; Małgorzata Wejsis-Golebiak, naczelnik Departamentu Promocji Ministerstwa Spraw Zagranicznych; Mirosław Boruc, prezes Instytutu Marki Polskiej; Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego; Marek Kłoczko, sekretarz generalny Krajowej Izby Gospodarczej; dr Julian Bystrzanowski, prorektor Wyższej Szkoły Turystyki, Hotelarstwa i Gastronomii.

 Spotkanie, w których wzięła udział wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, prowadził wiceprezes POT Bartłomiej Walas, twórca koncepcji i autor projektu tego ważnego dla branży turystycznej dokumentu.
Uczestnicy konferencji wyrazili zgodne przekonanie, iż projekt dokumentu zasługuje na wysoka ocenę zarówno w warstwie konstrukcji formalnej, szerokiej (miejscami potraktowanej nawet zbyt obszernie) analizy problemowej zjawisk występujących w polskiej gospodarce turystycznej i szczegółowej charakterystyce poszczególnych rynków, jak również - co szczególnie istotne - z uwagi na precyzyjne zdefiniowanie kierunków wdrożenia strategii. Tego ostatniego, ważnego etapu, autorzy planów rozwoju turystyki dotąd z reguły nie rozwijali. Zdaniem ekspertów cenną wartością tego kompleksowo traktującego materię gospodarki turystycznej projektu strategii - jest dopasowanie do priorytetów ogólnokrajowego programu promocji Polski oraz uwzględnienie konieczności skoordynowania z działaniami wielu instytucji zajmujących się promocją wizerunku kraju oraz promocją wybranych dziedzin, w tym obszaru kultury, handlu i inwestycji.

Eksperci zwrócili również uwagę na konieczność dochowania dyscypliny budżetowej. Ten tak dobrze oceniany program Polskiej Organizacji Turystycznej może nie przynieść oczekiwanych i pożądanych rezultatów, lecz niezamierzone konsekwencje zmuszające do wycofania się z zaplanowanych zamierzeń - o ile do jego przeprowadzenia nie zostaną zagwarantowane odpowiednie fundusze proporcjonalnie odpowiadające skali zamierzeń. 

W opinii zebranych strategia powstaje w dobrym momencie. Umożliwi podjęcie właściwych działań w okresie odnotowywanych spadków rentowności sektora turystycznego w naszym kraju, który wynika z silnej pozycji złotówki na rynku walutowym oraz w efekcie ogólnie niekorzystnych trendów w gospodarce światowej, niesprzyjających konkurencyjności usług turystycznych. 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit