Po piktogramy do Biura Obchodów Chopin 2010

Jak oznakować trasy turystyczne w Roku Chopinowskim

Piktogram oparty na wizerunku Chopina…Więcej »

Jak informuje Ferdynand Ruszczyc, dyrektor Biura Obchodów Chopin 2010 w odpowiedzi na liczne pytania i wnioski operatorów turystyki przyjazdowej przygotowujących programy i trasy na terenie Polski w Roku Chopinowskim, Biuro Obchodów Chopin 2010 proponuje wprowadzenie ujednoliconych oznaczeń wskazujących miejsca, drogi dojazdowe i obiekty zabytkowe związane z życiem i twórczością kompozytora - szlaki chopinowskie, parki, skwery, pomniki, miejsca urodzenia oraz pobytu Chopina i jego najbliższej rodziny, itp.

Biuro Obchodów Chopin 2010 przygotowało piktogram oparty na wizerunku Chopina, który stanowić powinien podstawowy, jednolicie stosowany symbol będący elementem znaków drogowych, turystycznych, pieszo-rowerowych oraz oznaczeń poszczególnych obiektów. W celu usprawnienia procedury wprowadzenia wyżej wymienionych oznaczeń na terenie całego kraju, Biuro nieodpłatnie udzieli licencji do znaku profil Chopina autorstwa Małgorzaty Zdancewicz regionalnym i lokalnym organizacjom turystycznym z sugestią zastosowania go w opisanych celach informacyjnych.

W sprawach szczegółowych związanych z realizacją projektu przedstawiciele regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych mogą kontaktować się z bezpośrednio z Biurem Obchodów Chopin 2010. Tel.: 0-22/ 692-07-15, mbloch@chopin2010.pl. 

Profil Chopina znajduje się także pod adresem www.pot.gov.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit