Działanie V.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2012

Jak spójnie promować pięć, jakże różniących się województw

W trakcie konferencji. Od lewej: Małgorzata Wilk-Grzywna, dyrektor Biura Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego; Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki; Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej; Rafał Sukiennik, zastępca dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego; Maciej Berliński, dyrektor Zespołu Projektów Infrastrukturalnych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; Ewa Góralska reprezentująca Konsorcjum Pan Media Western Sp. z o.o. i Bimers Sp. z o.o/ fot.: Archiwum

Poznaliśmy wykonawców, którym powierzone zostało „Opracowanie koncepcji kreacyjnej i podstawowych elementów kreacji kampanii multimedialnej promującej atrakcyjność turystyczną wschodnich województw Polski, tj. województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego”.

Polska Organizacja Turystyczna powierzyła to zadanie w drodze procedury przetargowej konsorcjum firm Pan Media Western Sp. z o.o. oraz Bimers Sp. z o.o. Umowa będzie realizowana w ramach projektu indywidualnego „Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki”, Działanie V.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2012. Polska  Organizacja Turystyczna jest beneficjentem tego projektu.

Tydzień po podpisaniu umowy, 29 czerwca br. odbyła się konferencja, na której zaprezentowano założenia projektu, którego realizacja ma na celu wzrost zainteresowania ofertą turystyczną wschodnich województw Polski i intensyfikacją ruchu turystycznego.

W konferencji wzięli udział Katarzyna Sobierajska, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Rafał Sukiennik, zastępca dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Maciej Berliński, dyrektor Zespołu Projektów Infrastrukturalnych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ewa Góralska, reprezentująca Konsorcjum Pan Media Western Sp. z o.o. i Bimers Sp. z o.o oraz przedstawiciele regionalnych organizacji turystycznych, turystycznych izb gospodarczych i zaproszeni dziennikarze mediów branżowych.

Doceniony rynek krajowy

- Trwają równolegle dwa etapy kampanii promującej polską turystkę. Pierwszy, związany  z Działaniem 6.3 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dotyczący głównie działań w obszarze promocji na rynkach zagranicznych. Drugi, który inaugurujemy, dotyczący promocji pięciu istotnych dla rozwoju turystyki województw. Ta kampania ma też wymiar szczególny, bo dotyczy promocji na rynku krajowym. Przez wiele lat promocja polskiej turystyki i jej naszych walorów turystycznych głównie ukierunkowana była na rynki zagraniczne. Myślę, że błędem było niedocenianie rynku krajowego i popularyzacji wśród rodaków walorów turystycznych własnego kraju, które powinni poznać wcześniej nim wyruszą poznawać atrakcyjne zagraniczne destynacje turystyczne – mówiła wiceminister Katarzyna Sobierajska.

Kampania promocyjna, na którą przeznaczono prawie 24 mln zł będzie miała na celu podniesienie zainteresowania ofertą turystyczną Polski Wschodniej poprzez zaprezentowanie pięciu województw wschodnich jako miejsca aktywnego wypoczynku. Działania promocyjne będą kierowane do polskich turystów poszukujących nowych form wypoczynku, lubiących aktywnie spędzać wolny czas, a  także wypoczywać w gronie rodzinnym. Z kolei przed turystami zagranicznymi, głównie z Niemiec i Ukrainy, kampania odkryje uroki uprawiania we wschodnich regionach naszego kraju turystyki aktywnej.

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit