Polska Organizacja Turystyczna

Jan Korsak przewodniczącym Rady POT

Inaugurujące posiedzenie Rady POT szóstej kadencji odbyło się 16 lutego w obecności Tomasza Jędrzejczaka, wiceministra Sportu i Turystyki (z prawej). Nowa Rada POT powierzyła funkcję przewodniczącego Janowi Korsakowi (zprawej)

Ukonstytuowała się Rada Polskiej Organizacji Turystycznej, ważny dla narodowej turystyki społeczny organ, w którego skład wchodzą przedstawiciele administracji państwowej, instytucji samorządu terytorialnego oraz samorządu przedsiębiorców turystycznych. Jej przewodniczącym został ponownie Jan Korsak.

Nowa Rada Polskiej Organizacji Turystycznej ukonstytuowała się i wybrała nowe władze 16 lutego w obecności Tomasza Jędrzejczaka, wiceministra Sportu i Turystyki. W trakcie posiedzenia inaugurującego szóstą kadencję, zebrani powierzyli obowiązki wiceprzewodniczącego Andrzejowi Sai, wiceprezesowi Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, wiceprezesowi firmy Port Hotel. Sekretarzem został Jacek Kowalczyk, prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Minister Jędrzejczak wręczając dokumenty oficjalnie powołujące nowych członków do Rady Polskiej Organizacji Turystycznej, podkreślił że najbliższe lata stawiają trudne zadania przed instytucją, której ustawowym zadaniem jest promowanie narodowej turystyki. Te działania nie będą już wspierane, jak w latach ubiegłych, funduszami unijnymi. W kalendarzu wydarzeń brak również tej rangi przyciągających uwagę wydarzeń, jakimi były na przykład piłkarskie mistrzostwa Europy, które POT umiejętnie wykorzystywała do promowania za granicą polskiej oferty turystycznej. Niełatwa sytuacja polskiej gospodarki turystycznej rodzi tym większe oczekiwania wobec członków Rady POT. Pierwsza decyzja nowej Rady o wyborze ze swojego grona Jana Korsaka na funkcję przewodniczącego, jest wyraźnie wyrażoną deklaracją kontynuowania stylu pracy, zaangażowania i wkładu w promowanie polskiej turystyki, za które członkom Rady piątej kadencji osobiste podziękowania złożył minister Sportu i Turystyki Andrzej Biernat. Członkowie Rady piątej kadencji nie ograniczali się do zadań wynikających wprost z postanowień ustawy. Występowali z wieloma inicjatywami związanymi z aktualnymi problemami dotyczącymi gospodarki turystycznej, proponowali sposoby rozwiązań, inicjowali nowe kierunki działania w współpracy z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami przedsiębiorców turystycznych. W myśl tego zobowiązującego założenia, już najbliższe posiedzenie nowej Rady poświęcone zostanie zagadnieniom turystyki na obszarach wiejskich i metod jakościowej i organizacyjnej poprawy jej promocji. Odbędzie się ono w Kielcach, w trakcie kwietniowych targów Agrotravel.

Przewodniczący Rady Polskiej Organizacji Turystycznej Jan Korsak jest jej członkiem z rekomendacji Krajowej Izby Gospodarki. W KIG od 2009 przewodniczy Komitetowi Gospodarki Turystycznej. W skład Rady POT powołany został w lutym 2003 roku i pozostaje jej członkiem szóstą kadencję. W trzeciej kadencji Rady pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Następnie, w kolejnych, czwartej, piątej, i obecnej szóstej kadencji - przewodniczącego. Od 2002 do 2006 roku członek Rady Turystyki przy Ministrze Gospodarki oraz Ministrze Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Członek Zespołu Międzyresortowego ds. Turystyki w latach 2009-2012. Obecnie wiceprezes Częstochowskiej Organizacji Turystycznej, członek Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska", członek zarządu Polsko-Ukraińskiej Izby Turystyki. Jan Korsak jest przedsiębio9rcą turystycznym, inicjatorem utworzenia turystycznego samorządu gospodarczego w turystyce. Założyciel i wieloletni prezes Polskiej Izby Turystyki.

W skład powołanej przez Andrzeja Biernata, ministra Sportu i Turystyki Rada Polskiej Organizacji Turystycznej VI kadencji weszli przedstawiciele następujących instytucji i organizacji:

I. Administracja rządowa

Tomasz Szeratics, dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych;

Tomasz Salomon, zastępca dyrektora Departamentu Instrumentów Wsparcia, Ministerstwo Gospodarki;

Urszula Ślązak, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

Iwona Korczak, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

Agnieszka Kręcisz – Borowiec, zastępca dyrektora Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju;

Wojciech Hurkała, naczelnik Parków Narodowych w Departamencie Leśnictwa i Ochrony Przyrody, Ministerstwo Środowiska.

II. Samorząd terytorialny

Katarzyna Gądek, zastępca dyrektora Wydziału Informacji, Turystyki i Promocji Miasta Krakowa, Unia Metropolii Polskich;

Andrzej Pisula, burmistrz Kazimierza Dolnego, Unia Miasteczek Polskich;

Janina Kwiecień, starosta Kartuski, Związek Powiatów Polskich;

Małgorzata Mańka – Szulik, prezydent Miasta Zabrze, Związek Miast Polskich;

Anna Grygierek, burmistrz Strumienia, Związek Gmin Wiejskich RP;

Jacek Protas, wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Związek Województw RP;

III. Przedstawiciele samorządu gospodarczego

Małgorzata Chechlińska, prezes Polskiego Związku Prywatnych Pracodawców Turystyki, Polski Związek Prywatnych Pracodawców Turystyki;

Jan Korsak, przewodniczący Komitetu Gospodarki Turystycznej, Krajowa Izba Gospodarcza;

Jacek Kowalczyk, prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego;

Marta Chełkowska, prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Związek Miast Bałtyckich;

Andrzej Saja, wiceprezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego;

Andrzej Kindler, wiceprezes Polskiej Izby Turystyki, Polska Izba Turystyki.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit