Polska Organizacja Turystyczna

Jan Korsak przewodniczącym Rady POT

1

Ukonstytuowała się Rada Polskiej Organizacji Turystycznej. Jej przewodniczącym został Jan Korsak.

W skład Rady POT powołany został w lutym 2003 roku i pozostaje jej członkiem czwartą kadencję. W trzeciej kadencji Rady pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Następnie, w kolejnej czwartej kadencji - przewodniczącego. Jest prywatnym przedsiębiorcą i prezesem Polskiej Izby Turystyki.

Nowa Rada Polskiej Organizacji Turystycznej ukonstytuowała się i wybrała nowe władze 14 marca w obecności Joanny Muchy, minister Sportu i Turystyki. W trakcie inaugurującego posiedzenia zebrani powierzyli obowiązki wiceprzewodniczącego Piotrowi Franaszkowi, dyrektorowi Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz sekretarza  Aleksandrze Piątkowskiej, dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W pełnym składzie Rady POT V Kadencji powołanej 9 lutego br. przez minister Sportu i Turystyki Joannę Muchę  znajdują się przedstawiciele następujących instytucji i organizacji:

Administracja rządowa

1. Ilona Antoniszyn-Klik, podsekretarz stanu, Ministerstwo Gospodarki

2. Marcin Łata, dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

3. Magdalena Marszałkowska, dyrektor Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku, zgłoszona przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

4. Aleksandra Piątkowska, dyrektor Departamentu Administracji Publicznej i Kulturalnej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

5. Anita Szczykutowicz, dyrektor Departamentu Promocji i Komunikacji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

6. Urszula Ślązak, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

II. Jednostki i ogólnopolskie reprezentacje samorządu terytorialnego

7. Jarosław Charłampowicz, prezes Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, zgłoszony przez Prezydenta Miasta Jelenia Góra

8. Marta Chełkowska, dyrektor Departamentu Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

9. Piotr Franaszek, dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

10. Olgierd Geblewicz, marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

11. Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Miasta Zabrze

12. Anna Wasilewska, członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

III. Samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy, przewoźnicy oraz stowarzyszenia działające w dziedzinie turystyki

13. Małgorzata Chechlińska, prezes Zarządu Polskiego Związku Prywatnych Pracodawców Turystyki,

14. Michał Jaszczyk, prokurent Spółki, Szef Pionu Handlowego, PLL LOT S.A.,

15. Jan Korsak, prezes, Polskiej Izby Turystyki,

16. Sylwester Pawłowski, prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego, zgłoszony przez Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych,

17. Andrzej Saja, wiceprezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego,

18. Andrzej Szymański, sekretarz Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.

Piąta Kadencja Rady POT rozpoczęła się  9 lutego 2012 i potrwa do 8 lutego 2015 r.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit