Konferencja POT

Kampania, która porusza wyobraźnię Europejczyków

Od lewej: Jolanta Grus, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej POT, Katarzyna Sobierajska, wiceminister Sportu i Turystyki, prezes POT Rafał Szmytke i lider projektu Barbara Tutak

Jak nas widzą cudzoziemcy, a jak my chcielibyśmy być przez nich widziani? - Jesteśmy Europejczykami, takimi jak wy – mówimy my Polacy. I mieszkańcy Europy coraz częściej tak nas postrzegają. Ten optymistyczny wniosek można wysnuć z podsumowania pierwszego etapu wizerunkowo-produktowej kampanii prowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną, promującej Polskę i polską turystykę na Wyspach Brytyjskich, w Niemczech i we Francji.

Z bilansem dotychczasowych działań promocyjnych w tych trzech krajach posiadających  potencjał decydujący o wysokości obrotów na międzynarodowym rynku usług turystycznych, zapoznali się uczestnicy konferencji Polskiej Organizacji Turystycznej, 14 grudnia w Hotelu Hyatt Regency Warsaw. Kampania jest kolejnym elementem projektu „Promujmy Polskę Razem” realizowanego przez POT w ramach Działania 6.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wśród obecnych była wiceminister Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiej Izby Turystyki, agencji BBDO odpowiedzialnej za kreację i realizację kampanii. Gospodarzami spotkania byli prezes POT Rafał Szmytke, lider projektu Barbara Tutak i Jolanta Grus, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej POT.

Gra na emocjach: ekspresyjny obraz nowoczesnej Polski

Polska i Polacy mają coraz lepszą opinię wśród mieszkańców krajów europejskich. Na obecny wizerunek wpływ ma wiele aktualnych wydarzeń z dziedziny gospodarki, polityki, kultury i sportu. Nadal najbardziej opiniotwórczą grupą społeczną są turyści. Zarówno ci, którzy Polskę osobiście poznali w trakcie pobytów urlopowych i podróży służbowych, jak i ci, którzy dopiero taki wyjazd planują. I jedni i drudzy są odbiorcami promocyjnego przekazu kierowanego do nich przez Polską Organizację Turystyczną. Efekty pierwszego etapu kampanii zakończonego 2 grudnia (w wieczór losowań grup turniejowych piłkarskiego UEFA EURO 2012™) oceniane są pozytywnie. Zarówno przez  cudzoziemców, jak i przez (mniej skorych do pochwał) specjalistów w dziedzinie marketingu międzynarodowego.

Rezultaty pracy zespołów kreujących działania reklamowe powinny przede wszystkim spotykać się z właściwym odbiorem przez obcokrajowców. To zrozumiałe. Wartością nie mniej ważną dla końcowego sukcesu działań promocyjnych jest także konkretna wiedza rodaków, w jaki sposób przedstawiani są oni przez wyspecjalizowane agencje europejskim sąsiadom. Ścisłe wiadomości na ten temat niezbędne są zwłaszcza przedsiębiorcom i osobom zatrudnionym w sektorze usług turystycznych. Oczekiwania takie są w pełni uzasadnione. Starając się im sprostać w sposób jak najpełniejszy, Polska Organizacja Turystyczna systematycznie informuje o idei ogólnego przesłania, którym kierują się twórcy kampanii, uzasadnia dobór treści, wybór  stosowanych środków przekazu marketingowego oraz technik artystycznych. Prezentuje też opinii społecznej wyniki badań prowadzonych wśród grup, do których są kierowane informacje charakteryzujące Polskę, Polaków oraz budujące obraz atrakcyjności turystycznej kraju. Wnikliwe badania poprzedziły również przystąpienie do prac nad kampanią. Dowiodły one istnienia utrwalonych w przeszłości, nadal nad wyraz mocno zakorzenionych w świadomości i łatwych do zapamiętania, obiegowych niepochlebnych komunałów na temat Polski i Polaków. Wynikają one częściowo z niewielkiej wciąż wiedzy o naszym kraju. Skąpe informacje o potencjale współczesnej Polski sprzyjają utrwalaniu w świadomości społecznej kolejnych pokoleń zadawnionych stereotypów. Kampania POT gromko i z całego serca im zaprzecza. W sposób przekonujący, komunikatywny i pobudzający wyobraźnię buduje ekspresyjny obraz nowoczesnej Polski, pełnych życia, dynamicznych, gościnnych i życzliwych bliźnim Polaków. Nie wymienia z nazwy osiągnięć cywilizacyjnych, nie kieruje do ściśle wskazanych miejsc. Intryguje poziomem emocji i niedomówieniami. Motywuje do bliższego zainteresowania się opisywanym w taki sposób rejonem Europy, poznania z bliska jego  mieszkańców, narodowej kultury i dorobku.  Dużą zaletą silnie oddziałującą na odbiorcę jest niezwykle wysoki poziom artystyczny filmowych klipów promocyjnych, reklam prasowych i plakatów outdoorowych. Prace nad nimi zlecono cenionym twórcom o uznanym dorobku.

Diametralna zmiana ról

Odmienność w prezentowaniu Polski mieszkańcom innych krajów polega na diametralnej zmianie ról. To nie gospodarz zaprasza zagranicznego turystę w swe progi rekomendując mu turystyczne walory,  ukazując atrakcje i polecając  usługi. - Hasło „Polska. Move Your Imagination” to indywidualne opowieści i pozytywne opinie tych, którzy Polskę już odwiedzili. Pokazują  Polskę oczami turysty, który był już w naszym kraju. Jego zadowolona, radosna twarz mówi: jeśli chcesz się tak czuć - jedź do Polski. Stereotypy zostaną zastąpione obrazem nowoczesnego narodu z niepowtarzalną słowiańską duszą. Polska jest tak zaskakująca, jak kampania, która o niej opowiada.

Artystyczny przekaz treści marketingowych oparty został na emocjach. Telewizyjny wideoklip o tytule „Polska - Czuj się zaproszony” pulsuje pozytywną energią, zaraża chęcią przygody, zachęca do szukania jej w Polsce. Wyraźnie wyróżnia się w zatłoczonych blokach reklamowych. Ponadto bije rekordy popularności wśród internautów. Na kanale YouTube ma  już ponad 600-tys. widownię.  Znamiennie pozytywne są opinie polskich widzów. O tyle warte jest to podkreślenia, że jak przekonało się na własnej skórze wielu twórców, polska społeczność on-line potrafi być okrutna w krytycznych recenzjach i na ogół nie przebiera w słowach wyrażając swoją dezaprobatę.

Gdyby Czytelnicy Aktualności Turystycznych wcześniej nie wyrobili sobie własnego zdania na ten temat, i mieli ochotę spojrzeć (oczami cudzoziemca) na dynamiczną sekwencję filmową zachęcającą do przygody życia w którymś z wybranych miejsc w Polsce, lub we wszystkich po kolei – mogą zrobić to klikając na ten link wideoklipu  „Polska - Czuj się zaproszony”. Konwencja tego reklamowego dzieła filmowego przypadła na przykład do gustu realizatorom telewizyjnym. Wielokrotnie emitowały je w całości i we fragmentach właściwie wszystkie polskie stacje tv.

Nie do przecenienia okazała się sympatia, z jaką ludzie mediów w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii ocenili sposób  prowadzenia kampanii.  Bez namowy zgłaszali chęć udziału  w podróżach studyjnych do Polski organizowanych przez Polską Organizację Turystyczną. W ich wyniku ukazywały się serie publikacji prasowych i audycji w stacjach telewizyjnych i radiowych. Rewolucyjna demokratyzacja w przekazie informacji, jaka dokonała się wraz z upowszechnieniem Internetu uczyniła także z blogerów klan ludzi liczących się na rynku medialnym. Właśnie do nich, do francuskich, niemieckich i brytyjskich blogerów POT zwrócił się z propozycją włączenia się do kampanijnej gry. Wielu na nią przystało. Byli gośćmi narodowej organizacji, odwiedzili sporo miejsc, wrócili do siebie i wstukiwali na swoje blogi wrażenia z podróży. Aby nie przesadzać w pozytywnych określeniach, nazwijmy ich relacje  jako pełne życzliwych emocji.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit