IV Gremium Ekspertów Turystyki

Konkurencyjność regionów w dobie globalizacji

Konferencja pomyślana jest...

W przededniu 14. Konferencji Klimatycznej ONZ, kongresowego wydarzenia roku w Polsce, odbyła się w Poznaniu najważniejsza dla polskiej turystyki, cyklicznie organizowana konferencja naukowo-branżowa, która tradycyjnie gromadzi szerokie, reprezentatywne dla tej dziedziny grono ekspertów.

W czwartym już Gremium Ekspertów Turystyki wzięto udział ponad 250 uczestników. Na sali po raz kolejny zasiedli obok siebie przedstawiciele ośrodków naukowych, samorządów terytorialnych, regionalnych organizacji turystycznych, administracji rządowej oraz izb i organizacji branżowych.
Patronat nad poznańską konferencją przyjęła minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka, minister Sportu i Turystyki, Mirosław Drzewiecki, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Rafał Szmytke oraz prof. Marian Horynia, rektor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, uczelni, w której od 35 lat działa Katedra Turystyki.

Idea zwołania konferencji (tym razem do poznańskiego hotelu Andersia) wyrażona została w tytule „Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji”. Równolegle do obrad poświeconych zagadnieniom naukowym odbyły się posiedzenia Forum Regionów oraz Forum Informacji Turystycznej.

W obradach wzięli udział miedzy innymi: Katarzyna Sobierajska, wiceminister Sportu i Turystyki, Tomasz Kajzer, wiceprezydent Poznania, prezes Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Tomasz Wiktor, dyrektor Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Leszek Zegzda, wicemarszałek województwa małopolskiego, Jan Korsak prezes Polskiej Izby Turystyki, Andrzej Saja, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki, Krzysztof Gerula, przewodniczący Rady Nadzorczej Orbis Travel, Przemysław Trawa, prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich, Aleksandr Giertler, przewodniczący Rady Krajowej Izb Turystyki, Marek Szpecht, prezes Izby Turystyki Młodzieżowej, Bożena Chwiałkowska, prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej, Wojciech Fedyk, prezes Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych, Wojciech Cheliński, prezes Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki, Lech Dróżdżyński, prezes PTTK.

Polską Organizację Turystyczną reprezentowali: prezes Rafał Szmytke, wiceprezesi Elżbieta Wąsowicz-Zaborek i Bartłomiej Walas, Cezary Molski, dyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej oraz Jacek Olszewski, dyrektor Departamentu Instrumentów Marketingowych.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit