„Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne - EDEN”

Konkurs o rosnącym znaczeniu

Oficjalna inauguracja polskiej edycji konkursu EDEN. Konferencję moderowała Jolanta Grus, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Polskiej Organizacji Turystycznej (z mikrofonem). W spotkaniu z dziennikarzami wzięli udział (przy stole od lewej) Rafał Szmytke, prezes POT, Maria Napiórkowska, dyrektor Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystki, Tomasz Deroń z fundacji Jaśka Meli „Poza horyzonty” i Anna Kobus, podróżniczka, fotograficzka, propagatorka turystyki w towarzystwie dzieci w każdym wieku

 

 

 

11 lutego nastąpiło rozpoczęcie IV polskiej edycji konkursu Komisji Europejskiej na „Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne - EDEN”. Oficjalnej inauguracji dokonano w trzy dni później, w obecności zaproszonych dziennikarzy podczas konferencji, o tytule stawiającym pytanie: „Czy polska turystyka jest dla wszystkich?" Dostępność oferty dla turystów z niepełnosprawnością i podróżujących z małymi dziećmi. Koordynatorem polskiej edycji konkursu jest Polska Organizacja Turystyczna.

W spotkaniu z dziennikarzami wzięli udział Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Maria Napiórkowska, dyrektor Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, Tomasz Deroń z fundacji Jaśka Meli „Poza horyzonty”, która przyjęła patronat honorowy nad tegoroczną, polską edycją konkursu i Anna Kobus, podróżniczka, fotograficzka, propagatorka turystyki w towarzystwie pociech w każdym wieku, począwszy od niemowlęcego. Konferencję moderowała Jolanta Grus, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej POT.

Lakoniczna w słowach, wzniosła w idei

W tym roku konkurs przebiegał będzie pod z gruntu lakonicznym i ogólnym hasłem „Turystyka dostępna”. Kryje się w tych dwóch słowach wzniosła idea dążenia do poszerzania możliwości korzystania z dobrodziejstw wypoczynku turystycznego poprzez likwidację istniejących ograniczeń. Kryteria „dostępności” w rozumieniu regulaminu tegorocznej edycji, ze zrozumiałych powodów organizacyjnych, zostały zawężone. Precyzując, zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą od tych obszarów i miejsc, których turystyczną atrakcyjność podnosi dostępność komunikacyjna i infrastrukturalna, a także tworzone udogodnienia dla turystów niepełnosprawnych oraz osób w wieku senioralnym i  rodzin z małymi dziećmi.

Konkurs na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne EDEN zapoczątkowany przez Komisję Europejską w 2006 r. z budżetem 1 mln euro, ma przede wszystkim na celu stworzenie europejskiej sieci uznanych i rozpoznawanych obszarów turystycznych, charakteryzujących się szczególnymi walorami dla dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Europy. Jego adresatami są kraje członkowskie UE, subregiony i społeczności lokalne rozwijające turystykę na swoim terenie w oparciu o filozofię zrównoważonego rozwoju, w tym także obszary chronione oraz będące częścią obszarów Natura 2000. Miejsca szczególnie atrakcyjne turystycznie wyłonione w danym konkursie są przez Komisję Europejską wspierane promocyjnie, mogą ubiegać się o dodatkowe środki finansowe na ten cel.

Organizatorami pierwszej polskiej edycji Konkursu w 2009 roku były Polska Organizacja Turystyczna, Ministerstwo Sportu i Turystyki, regionalne organizacje turystyczne oraz Ministerstwo Środowiska i Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Edycja ta przebiegała pod hasłem rozwoju turystyki na terenach o szczególnych walorach środowiskowych, wpisując się tym samym w Program „Eko-Polska”. Laureatem został projekt Rzeczpospolita Ptasia, inicjatywa Towarzystwa Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus”.

W drugiej krajowej edycji konkursu Komisji Europejskiej na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne EDEN, którego koordynatorem była Polska Organizacja Turystyczna, a przewodnim tematem turystyka wodna - I miejsce zajęły Dolina i Bagna Biebrzy (woj. podlaskie).

W kolejnej edycji przewodnim tematem była rewitalizacja obiektów i obszarów turystycznych. W konkursie brały udział destynacje, które wykorzystują potencjał obszarów zrewitalizowanych, gdzie turystyka współgra z unikalnym charakterem miejsca i potrzebami mieszkańców. Jury oceniło 16 kandydatur na Najlepszą Europejską Destynację decydując się przyznać główną nagrodę Urzędowi Miasta Żyrardów za  Zespół Zabytkowy Osady Fabrycznej w Żyrardowie. Nagrodzona osada fabryczna jest jedynym na świecie zachowanym zespołem urbanistyczno-architektonicznym, na które składa się osiedle murowanych z czerwonej cegły domów dla robotników, dzielnica willowa dla kadry kierowniczej i właścicieli fabryki, szereg budynków użyteczności publicznej – kościoły, szkoły, przedszkole, szpital, resursa, dom kultury, a także pralnia i łaźnia miejska.

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit