Kraków docenia, i dziękuje

Włodzimierz Szeląg, dyrektor zagranicznego ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Wiedniu odebrał z rąk prezydenta miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego (fot), odznakę Honoris Gratia, przyznaną w uznaniu zasług dla Krakowa i jego mieszkańców.

- Ośrodek POT od dnia, w którym rozpoczął działalność, intensywnie promuje Kraków i Małopolskę we wszystkich grupach społeczeństwa Austrii. Osiągamy efekty, mamy bowiem bardzo dobrych partnerów – mówi z uśmiechem dyrektor Szeląg. Wśród głównych partnerów wymienia Jacka Legendziewicza, Grupa Jordan; Grzegorza Soszyńskiego, Jan-Pol Incoming Agentur; Krzysztofa Jędrochę, Jan-Pol i Katarzynę Gądek z Urzędu Miasta.

Na końcowe efekty pracy promocyjnej przypada mnóstwo elementów organizacyjnych, które składają się na żmudnie komponowaną całość. Te codzienne, mniej widowiskowe, lecz konsekwentnie budujące wizerunek - to na przykład: organizacja dziesiątek podróży prasowych dla dziennikarzy, study tourów dla właścicieli i pracowników biur podróży, wizyt członków Austriackiej Izby Gospodarczej nawiązujących kontakty z polskimi przedsiębiorcami, współorganizacja pielgrzymek, wycieczek młodzieży, uczniów wiedeńskich liceów, ale też osób starszych z wiedeńskiego Klubu Seniora. Z kolei do efektownych, spektakularnych, głośnych przedsięwzięć, szeroko komentowanych w mediach, należała na przykład trzydniowa podróż po Małopolsce ambasadorów i attaché wojskowych z całego świata w okresie polskiej prezydencji w OBWE.

Dyrektor Szeląg nie kryje satysfakcji prezentując ponad 100 katalogów austriackich biur podróży, w których oferowane są wyjazdyGrono współpracowników. Od lewej. Jacek Legendziewicz, prezes Jordan Grup, Włodzimierz Szeląg, dyrektor wiedeńskiego ośrodka POT,  Krzysztof Jedrocha, Jan-Pol, Grzegorz Soszynski, Jan-Pol Incoming Agentur turystyczne do Polski - w 84. katalogach znajdziemy oferty Krakowa. Charakterystyczna dla funkcji pełnionej przez Szeląga jest umiejętność chwytania w lot okazji do dołożenia kolejnej cegiełki do budowanego wizerunku Polski. Zaproszony przez prezydenta Majchrowskiego na oficjalną uroczystość wręczenia odznak Honoris Gratia, ze swej strony zaproponował wspólną podróż  do Krakowa dwójce austriackich dziennikarzy radiowych, którzy zebrali materiał o walorach turystycznych Krakowa. Dwugodzinna audycja zostanie wyemitowana na antenie radia Arabella mającego około trzystu tysięcy słuchaczy. Wszystkim, którzy byliby zainteresowani wysłuchaniem jej w oryginale, podajemy dzień i godzinę, 5 kwietnia, od godziny 10.00 do 12.00

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit