Konferencje regionalne LROT, KPOT i PROT

Listy intencyjne o współpracy z POT

Podpisanie listu intencyjnego podczas Targów Turystyki, Sportu i Rekreacji „Moje Pasje 2009” w Lubli

W pierwszej dekadzie czerwca odbyły się trzy konferencje regionalne, których celem było zintensyfikowanie rozwoju i promocji polskiej turystyki w województwach: lubelskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim.

Lublin, 5 czerwca

Podczas Targów Turystyki, Sportu i Rekreacji „Moje Pasje 2009” odbyła się konferencja regionalna z udziałem władz samorządowych województwa lubelskiego, Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Polskiej Organizacji Turystycznej i Ministerstwa Sportu i Turystyki. W czasie konferencji został podpisany między POT i LROT list intencyjny, który stanowi obustronną deklarację chęci i szczególnego zaangażowania na zasadzie opiniowania, współpracy merytorycznej oraz finansowej w zakresie: poprawy pozycji konkurencyjnej polskiej oferty turystycznej na rynkach zagranicznych i krajowych, w tym realizacji kampanii promocyjnych o charakterze wizerunkowym i promocyjnym oraz prowadzenia monitorowania rynków, a zwłaszcza badania efektywności działań na nich prowadzonych; rozszerzenia atrakcyjnego wizerunku produktów turystycznych Polski poprzez działania marketingowe; stworzenia sprawnego i efektywnego systemu informacji turystycznej w Polsce dla poprawy jakości komunikacji i obsługi turystów; transferu wiedzy pomiędzy podmiotami rynku turystycznego oraz okołoturystycznego na rzecz rozwoju produktów i destynacji turystycznych, w tym podnoszenia poziomu jakości i efektywności usług turystycznych. Efektem podpisania Listu będzie zacieśnienie współpracy, zwiększenie przepływu informacji i współdziałania między obydwoma organizacjami. Ideą listu jest wzajemne wspieranie i uzupełnianie się w działaniach promocyjnych i zmierzających do rozwoju turystyki polskiej, a w tym także turystyki w województwie lubelskim.

Bydgoszcz, 9 czerwca

W bydgoskim Hotelu Słoneczny Młyn odbyła się konferencja regionalna organizowana przez Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Polską Organizacją Turystyczną. Podczas konferencji przedstawiono korzyści wynikające z opracowanej Marketingowej Strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015, jak i z jej rzeczowego zastosowania w regionach. Dokument ten wskazuje najważniejsze kierunki i formy działania, które powinny być podejmowane w tak ważnej dla promocji Polski dziedzinie, jaką jest turystyka. Efektem tych działań powinna być przede wszystkim poprawa rozpoznawalności Polski, jako kraju atrakcyjnego pod względem turystycznym.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit