Warsztaty brandingowe

Marka Polska - najlepiej strzeżony sekret Europy

Warsztaty brandingowe nt. marki Polska…Więcej »

- Jak na tym rynku wypada Polska? Zacznijmy od gry w skojarzenia. W jakim kraju wymyślono Skype’a? (Cisza) - w Estonii. To przykład jak można przetracić fantastyczną szansę wykreowania wizerunku kraju. A przecież są produkty, które automatycznie kojarzymy z danymi krajami. Dla przykładu: czekoladki - Belgia, perfumy - Francja, zegarki - Szwajcaria. MSZ wykonało sondaż z czym kojarzy się Polska. Pozytywne skojarzenia to postaci historyczne - Solidarność i Wałęsa, Jan Paweł II oraz Chopin. Negatywne - to II wojna światowa, emigracja zarobkowa, socjalizm. Produkty to - autobusy Solaris, szkło z Krosna, słodycze Wedla, opony Dębica, kiełbasa Krakowska. Obraz rozmyty, tkwiący gdzieś w przeszłości, nienowoczesny – postawił wstępną diagnozę A. Mikołajczyk.

- Z bólem muszę to potwierdzić – wskoczył w słowo Grzegorz Kiszluk. - W dwudziestą rocznicę odzyskania przez Polskę wolności poleciałem w złotym kombinezonie do Brukseli. Przypominam tu projekt Pawła Althamera „Wspólna sprawa”, w którym 160 polskich „kosmitów” wylądowało pozłoconym samolotem LOT w samym sercu Unii Europejskiej. I tam rozwinąłem taki niewyszukany uliczny dialog: - We are from Poland. - From Holand? - No, from Poland. - A, yes, Solidarity, Walesa. Ten już do bólu powtarzany lapsus jest mocno irytujący. Może zdecydujmy się wreszcie na nazwę Polska.

- Branding był zawsze sprawą kluczową. To zdolność ustalenia nazwy zawsze jednoznacznie kojarzonej przez klientów. Według światowych badań zarządzanie tożsamością kraju jest trudniejsze niż tożsamością firmy - zauważyła Sieglinde Willig. - Od trzech lat zarządzam strategią wszystkich hoteli z grupy Starwood Hotels w Polsce. Regularnie organizujemy przyjazdy do Polski dziennikarzy zagranicznych, przedstawicieli korporacji itd. Oprócz działań informacyjnych zrobiliśmy także stronę www o Polsce. Jesteśmy często ambasadorami Polski na targach czy misjach przedsprzedażowych. Nie robimy tego sami, ale z POT-em, LOT-em czy Mazurkas Travel. W misji edukowania zagranicy o Polsce pracujemy nad ciekawymi i nowatorskim pomysłami. I powiem jedno. Po wielu rozmowach z przedstawicielami zagranicznymi doszłam do wniosku, że marka Polska jest najlepiej strzeżonym sekretem w Europie.

Organizacja brandingu narodowego

Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej, odpowiedzialność za promocję Polski za granicą spoczywa na ministrze spraw zagranicznych. Niemniej, podobnie jak w większości państw demokratycznych, działalność ta ma charakter zdecentralizowany i uczestniczy w niej wiele instytucji. Są to przede wszystkim ministerstwa, z których wiele ma wydzielone jednostki realizujące zadania promocyjne w zakresie swoich uprawnień, w tym głównie w ramach departamentów zajmujących się współpracą międzynarodową, jak też instytucje nie włączone bezpośrednio w struktury resortowe i w znacznym stopniu autonomiczne, jak: Instytut Adama Mickiewicza, Polska Organizacja Turystyczna czy Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. MSZ powinna więc pełnić przede wszystkim rolę koordynacyjną, głównie poprzez Radę Promocji Polski - organ opiniodawczo-doradczy Rady Ministrów.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit