V edycja Gremium Ekspertów Turystyki, 23-25 listopada 2010 roku w Warszawie

Myśl naukowa w roku prezydencji Polski w Unii Europejskiej

Logo

Pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej toczyć się będą w listopadzie obrady tegorocznego Gremium Ekspertów Turystyki, najważniejszej dla polskiej turystyki, cyklicznie organizowanej konferencji naukowo-branżowej, która tradycyjnie gromadzi szerokie, reprezentatywne dla tej dziedziny grono ekspertów. Jednym z patronów medialnych są Aktualności Turystyczne.

Po raz piąty zasiądą obok siebie przedstawiciele ośrodków naukowych, samorządów terytorialnych, regionalnych organizacji turystycznych, administracji rządowej oraz izb i organizacji branżowych. Zapraszając przed czterema laty do Poznania przedstawicieli obu środowisk prof. Grzegorz Gołembski kierujący Katedrą Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego podjął się wraz z Markiem Migdalem, prezesem Forum Turystyki Regionów, misji wyrażanej potrzebą koordynacji rozproszonych programów badawczych, ich korelacji z oczekiwaniami branży i instytucji odpowiedzialnych za rozwój turystyki. Efekty kolejnych spotkań świadczą, że założone wówczas cele zostały w dużej części uzyskane, a porozumienie osiągnięte z korzyścią dla rozwoju gospodarki turystycznej.

 - Wierzę, że formalny dorobek V Gremium Ekspertów Turystyki, którego obrady w tym roku toczyć się będą pod przewodnictwem prof. Ireny Jędrzejczyk, jak i myśl naukowa i poglądy formułowane w trakcie dyskusji plenarnych wykorzystane zostaną z powodzeniem w roku prezydencji Polski w Unii Europejskiej, w działaniach podnoszących konkurencyjność polskiej turystyki na światowym rynku usług turystycznych - wyraził przekonanie obejmując patronat nad warszawską konferencją prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke.

 Temat przewodni V Gremium Ekspertów Turystyki zaproponowany przez organizatorów brzmi: „Priorytet zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki w świetle prezydencji Polski w UE”. Posiedzenia panelowe odbywać się będą w pięciu sekcjach tematycznych. Uczestnicy pierwszego zajmą się problematyką, której nadano tytuł „Aktywizacja obszarów i rynków turystycznych – instrumenty ożywienia gospodarczego”. Panel drugi dotyczył będzie „Innowacyjności produktowej, technologicznej oraz finansowej sektora turystycznego i współpracujących partnerów”. Dyskusja uczestników panelu trzeciego skoncentruje się na „Agroturystyce i innym przyjaznym środowisku aktywnościom w turystyce”. Czwarty panel poświecony zostanie zagadnieniu „Otoczeniu prawnemu. Wymogi europejskie a prawo krajowe”. Tematyka piątego panelu to „Wkład turystyki polskiej w umocnienie pozycji konkurencyjnej Europy na rynku globalnym – dokonania i oczekiwania”.

Wszystkie przyjęte i wygłoszone referaty będą opublikowane w  recenzowanym punktowanym czasopiśmie naukowym o charakterze ogólnopolskim pod nazwą Acta Scientiarum Polonorum – Oeconomia.

 Więcej o listopadowej konferencji w rozmowie z prof. Ireną Jędrzejczyk, przewodniczącą Rady Naukowej V Gremium Ekspertów Turystyki

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit