Do 31 lipca 2010 roku zgłoszenia do konkursu o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki

Najlepsze prace magisterskie z dziedziny turystyki

Aktualności Turystyczne objęły patronatem medialnym VIII edycję Konkursu o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej.

W efekcie konkursu wyłonione zostaną  najlepsze prace magisterskie, których autorzy podjęli tematykę związaną z podnoszeniem konkurencyjności polskiej oferty turystycznej na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, wynikającej z realizacji przyjętych przez Radę Ministrów strategicznych dokumentów w dziedzinie turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem analizy rezultatów wykorzystania funduszy UE dla turystyki, znaczenia organizacji wielkich wydarzeń dla gospodarki turystycznej, wpływu turystyki na rynek pracy, kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw turystycznych w Polsce, systemów zarządzania turystyką, promocji Polski  jako kraju atrakcyjnego turystycznie.

W skład ośmioosobowej kapituły wyłonionej przez Ministra Sportu i Turystyki wchodzą osoby reprezentujące branżę turystyczną, kadrę naukowo-dydaktyczną uczelni wyższych i kierownictwa Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Oceni one zgłoszone do konkursu prace, które zostały obronione w roku akademickim 2008/2009 i 2009/2010 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce. Zgodnie z regulaminem  uczelnie mogą zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac magisterskich uznanych przez władze uczelni za twórcze, innowacyjne i zasługujące na szerokie rozpowszechnienie wśród przedsiębiorców działających w sferze usług turystycznych. Jeden promotor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

Zgłoszenia do konkursu wraz z pracami magisterskimi składać można do 31 lipca 2010 roku. W przypadku przesłania pracy pocztą decyduje data stempla pocztowego. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 27 listopada 2010 roku.

 

Czytaj regulamin.


Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit