Szkolenia POT

Nie należy zwlekać z deklaracją udziału

Dr Jacek Olszewski z departamentu Planowania Marketingowego POT odpowiedzialny za prawidłową realizację cyklu szkoleń

Po okresie urlopowym, choć jeszcze trwających wakacjach akademickich, rozpoczyna się druga edycja bezpłatnych, ogólnopolskich szkoleń marketingowych Polskiej Organizacji Turystycznej. Nazbyt długie zwlekanie i odkładanie na później deklaracji udziału - nie jest wskazane, ponieważ decyduje kolejność zgłoszeń. W ubiegłym roku liczba chętnych szybko przekroczyła limit miejsc.

Szkolenia prowadzone wspólnie z firmami Ecorys Polska i Inspiros Consulting Group, dostarczają solidnej porcji praktycznej wiedzy z zakresu najpopularniejszych narzędzi promocyjnych i public relations. Pod koniec sierpnia, pierwsi z 1250. zakwalifikowanych słuchaczy, zasiądą w salach wykładowych. Ostatni seminarzyści zakończą kurs pod koniec kwietnia 2013 roku.

Wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności

W pierwszej części cyklu szkoleń, które POT prowadzi od połowy lipca poprzedniego roku, wzięli udział pracownicy i członkowie regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, osoby zatrudnione w działach odpowiedzialnych za promocję turystyczną w Urzędach Marszałkowskich, pracownicy i członkowie miejskich Convention Bureaux, pracujący w komórkach odpowiedzialnych za promocję turystyczną jednostek Samorządu Terytorialnego niższego szczebla, w punktach informacji turystycznej, w firmach turystycznych. Wybór tematyki poprzedzony został serią analiz i wnikliwych konsultacji przede wszystkim we współpracy z regionalnymi organizacjami turystycznymi. Uczestnicy dwuletnich szkoleń systematycznie zgłębiają wiedzę z dziedziny e-marketingu, media relations, współpracy z agencjami reklamowymi, badań marketingowych w turystyce, tworzenia systemu informacji turystycznej w gminie i regionie, możliwości pozyskiwania dla gminy/regionu inwestycji wpływających na zwiększenie jej atrakcyjności turystycznej. Podczas zajęć mają szansę pogłębienia praktycznych umiejętności  tworzenia podstaw strategii komunikacji, samodzielnej obsługi organizacji w zakresie relacji z mediami oraz uzupełnienia zasobu wiadomości z marketingu turystycznego, budowania marki, komunikacji reklamowej. Ćwiczenia utrwalają nabytą wiedzę. Pozwalają doskonalić umiejętności pracy zespołowej i indywidualnej, kreować kampanie promocyjne i rozwiązywać problemy występujące w kontaktach z klientami w sektorze usług turystycznych.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby z POT kontynuować edukację

Seminarzyści, którzy ukończyli szkolenie i otrzymali  formalnie  potwierdzający to certyfikat,  mogą, jeśli wyrażą taką wolę, kontynuować rozpoczętą edukację. Program drugiej edycji nie będzie bliźniaczym powtórzeniem tematycznym ubiegłej sesji. Z pewnymi wyjątkami. Przebieg szkoleń poddawany jest skrupulatnej ocenie. Organizatorzy gromadzą i analizują informacje płynące od uczestników.  Co z ich punktu widzenia w prowadzonym szkoleniu było istotne, a co mniej. Wnioski z ewaluacji pozwalają trenerom modyfikować sposób prowadzenia zajęć. Mają również wpływ na dostosowanie do oczekiwań merytorycznej treści programowej. - Do wybranej problematyki, która cieszyła się szczególnym zainteresowaniem, wykładowcy powrócą  raz jeszcze. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby każdy ze słuchaczy po ukończeniu poprzedniego szkolenia, wziął udział w następnym.  Decyduje kolejność zapisów – potwierdza dr Jacek Olszewski z departamentu Planowania Marketingowego POT odpowiedzialny za prawidłową realizację cyklu szkoleń. Liczba uczestników szkoleń  jest co prawda ograniczona, ale organizatorzy nie wprowadzili innych limitów. To ważne. Oznacza bowiem, że w każdym szkoleniu może uczestniczyć więcej niż jedna osoba z danej instytucji.

W ramach projektu zorganizowanych i przeprowadzonych zostanie czterdzieści osiem dwudniowych szkoleń regionalnych, po 3 w każdym z 16 województw. Po 24 szkolenia, odpowiednio  w 2012 i 2013 roku.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Projektu 6.3. „Promujmy Polskę Razem” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (komponent C, podprojekt „Transfer wiedzy – seminaria i warsztaty”).

Program i harmonogram szkoleń oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie http://www.szkolenia.pot.ecorys.pl/ Dodatkowe pytania kierować można do  Katarzyny Grab – ECORYS Polska, tel.: 22/ 339-45-18, e-mail: katarzyna.grab@ecorys.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit