Szkolenia POT

Nie wszystko stracone, choć lista przyjętych została zamknięta

Spotkanie prasowe POT nt. internetowej platformy e-learningowej. Od lewej dr Jacek Olszewski, Departament Planowania Marketingowego POT; Sebastian Niewiadomski, Departament Systemów Informacyjnych POT; Bartłomiej Walas, wiceprezes POT i reprezentujący firmę GroMar - prezes Marcin Pisarski i Zuzanna Leszek. Spotkanie prowadzi Jolanta Grus, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej POT.

Pocieszająca wiadomość dla wszystkich, którzy nie zakwalifikowali się (decydowała kolejność zgłoszeń) na bezpłatne szkolenia Polskiej Organizacji Turystycznej i firmy Ecorys poświęcone praktycznej wiedzy z zakresu najpopularniejszych narzędzi promocyjnych  i PR.

Liczba chętnych szybko przekroczyła limit miejsc. Wybór tematyki poprzedzony został serią analiz i wnikliwych konsultacji przede wszystkim we współpracy z regionalnymi organizacjami turystycznymi. Odnotowana frekwencja potwierdza, że program szkoleń trafia w oczekiwania tych, do których jest kierowany, czyli przede wszystkim do pracowników i członków instytucji odpowiedzialnych za marketing turystyczny w danym regionie.

Wśród uczestników cyklu szkoleń trwających już od połowy lipca są pracownicy i członkowie regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, osoby zatrudnione w działach odpowiedzialnych za promocję turystyczną w Urzędach Marszałkowskich, pracownicy i członkowie miejskich Convention Bureaux, pracujący w komórkach odpowiedzialnych za promocję turystyczną jednostek Samorządu Terytorialnego niższego szczebla, w punktach informacji turystycznej, w firmach turystycznych.

Uczestnicy dwuletnich szkoleń systematycznie zgłębiać będą  wiedzę z dziedziny e-marketingu, media relations, współpracy z agencjami reklamowymi, badań marketingowych w turystyce, tworzenia systemu informacji turystycznej w gminie i regionie, możliwości pozyskiwania dla gminy/regionu inwestycji wpływających na zwiększenie jej atrakcyjności turystycznej. Podczas zajęć posiądą wiedzę i praktyczne umiejętności  tworzenia podstaw strategii komunikacji, samodzielnej obsługi organizacji w zakresie relacji z mediami oraz pogłębienie wiedzy z marketingu turystycznego, budowania marki, komunikacji reklamowej. Przeprowadzonych zostanie 48 dwudniowych szkoleń regionalnych. Po 3 w każdym z 16 województw. W 2011 roku odbędą się  34 szkolenia i 14 w pierwszej połowie 2012 roku.

Zgłoszeń nieprzerwanie przybywa

Dwuletnim programem szkoleń objętych zostało tysiąc dwustu pięćdziesięciu seminarzystów. Deklarację uczestnictwa złożyło wkrótce po ogłoszeniu rekrutacji prawie dwa tysiące chętnych. Pomimo iż lista przyjętych została zamknięta, zgłoszeń nieprzerwanie przybywa. Biorąc pod uwagę wielkie zainteresowanie programem szkoleń, organizatorzy zdecydowali się na poszerzenie formuły kursu. Będzie można w nim uczestniczyć on-line logując się na uruchomioną platformę e-learningową.

Internetowa Platforma Szkoleniowa posłuży także innemu ważnemu, wielojęzycznemu programowi edukacyjnemu. Ma on charakter informacyjny i promocyjny.  Skierowany jest do zagranicznych touroperatorów, pracowników biur podróży i agencji posiadających ofertę przyjazdową do Polski. Autorzy projektu liczą także na zainteresowanie zagranicznych firm, które oferty przyjazdów do naszego kraju dotąd nie miały, a zechcą ja wprowadzić. Bardzo też prawdopodobne, że dzięki atrakcyjnie pomyślanej i wykonanej zawartości witryny mogą nią także wykazać zainteresowanie indywidualni turyści rozważający możliwość spędzenia urlopu w Polsce. Przejście przez kurs jest stosunkowo łatwe nawet dla internauty mniej obytego z pomysłami grafików internetowych i programistów. Dobór tematyczny i zakres wiedzy dobrany został przez specjalistów Polskiej Organizacji Turystycznej. Program nie jest przeładowany treścią. Nie męczy. Kto poczuje niedosyt może informacje z łatwością pogłębić korzystając z precyzyjnego wskazania na źródło wiedzy w innym obszarze nieprzebranej internetowej skarbnicy wiadomości. Ułatwieniem jest też samodzielny wybór terminu, czasu i szybkości, z jaką pokonuje się kolejne etapy kursu, na które składa się materiał ogólny uzupełniony informacjami z dziedziny geografii, historii i kultury. Pozytywne ukończenie kursu internetowego zostaje potwierdzone oficjalnym dokumentem. Jest nim Certyfikat POT.

Sprawdź ile jezior jest na Mazurach? Na pewno nie 1000

Lerning Jacek OlszewskiPomimo że z założenia kurs ma aspekt promocyjny, a nadto pomyślany został w taki sposób, aby treść i formuła zachęcała obcokrajowców do poznania walorów turystycznych Polski – będzie też pouczającą przygodą edukacyjną dla profesjonalistów w polskiej branży turystycznej i wszystkich, którzy lubią wiedzieć więcej. Możemy zagwarantować, że nie będą zawiedzeni. Oto przykład pierwszy z brzegu. Kto z Czytelników Aktualności Turystycznych potrafi prawidłowo odpowiedzieć na pytanie ile jezior znajduje się na Mazurach? Dla ułatwienia podpowiadamy, że w Krainie Tysiąca Jezior, jezior nie jest wcale 1000. Do chwili uruchomienia platformy, niewiele osób w Polsce potrafiło będzie udzielić prawidłowej odpowiedzi na to i inne frapujące pytania, które pokazują różnorodność naszego kraju, do której tak naprawdę sami przywiązujemy niewielką wagę. Warto to zmienić. Oficjalnie platforma e-learningowa zacznie działać od 15 września pod adresem  www.specialist.poland.travel. Logowanie na platformę odbywa się poprzez utworzone przez siebie hasło i login.  Ewentualne pytania i uwagi można kierować do twórców programu szkoleniowego dr. Jacka Olszewskiego, e-mail: Jacek.olszewski@pot.gov.pl; tel.: 22/ 536-70-38 i Sebastiana Niewiadomskiego,  e-mail: Sebastian.niewiadomski@pot.gov.pl, tel.: 22/ 536-70-32.

„Transfer wiedzy – E-LEARNING” realizowany jest przez Polską Organizację Turystyczną                              i finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.3 Promujmy Polskę Razem, Komponent „C”.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit