IV Polsko-Ukraińskie Forum Turystyczne

Nowe podejście do polsko-ukraińskiego produktu turystycznego

Od lewej wiceprezes POT Bartłomiej Walas. wiceminister Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska, marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa i prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Leszek Zegzda

Wspólnie organizowane mistrzostwa piłkarskie nadały specjalnego znaczenia czwartej edycji Polsko-Ukraińskiego Forum Turystycznego, które odbywało się w tym roku w Małopolsce.

Organizatorem tego ważnego corocznego wydarzenia jest Polska Organizacja Turystyczna.  Zaplanowane na 31 maja w Krakowie warsztaty zgromadziły wielu przedstawicieli branży turystycznej z całej Polski. Wśród obecnych byli również oficjalni goście: wiceminister Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska i marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa. Małopolska jest czwartym regionem, w którym odbywa się Polsko-Ukraińskie Forum Turystyczne, po Wiśle w województwie śląskim (2009), Olsztynie w Warmińsko-Mazurskim (2010) oraz  Łodzi w województwie łódzkim (2011).

Polsko-Ukraińskie Forum Turystyczne organizowane jest dzięki staraniom ośrodka POT w Kijowie kierowanego przez dyrektora Włodzimierza Szczurka. Intensywna współpraca rozwijana przez Polski Ośrodek Informacji Turystycznej z ukraińskimi biurami podróży zachęca coraz liczniejszą grupę touroperatorów do nawiązywania kontaktów handlowych z polskimi partnerami. Termin spotkania w ramach tegorocznego forum posiadał dodatkową  symbolikę biznesową. Zbiegł się z uruchomieniem nowego połączenia lotniczego linii Eurolot na trasie Lwów-Kraków.

Podczas warsztatów w ramach Polsko-Ukraińskiego Forum Turystycznego, które odbywały się w krakowskim hotelu Galaxy, Polską Organizację Turystyczną reprezentował wiceprezes Bartłomiej Walas. W swoim wystąpieniu prezes Walas podniósł bardzo interesujący aspekt współpracy, zachęcając branżę obu krajów do tworzenia wspólnego transgranicznego produktu przeznaczonego na rynki zagraniczne. Jest to nowe podejście do produktu turystycznego polsko-ukraińskiego. Jego kreacja  wymaga czasu. Ważne jednak, że proces został zapoczątkowany dzięki skierowaniu uwagi przedstawicieli organizatorów turystyki na konieczność podjęcia pracy koncepcyjnej nad ofertą produktu turystycznego w skali ponadnarodowej. Efekty dla gospodarki turystycznej wynikające ze wspólnej  organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej uzasadniają prawidłowość tego toku  rozumowania.

Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Leszek Zegzda zaprezentował potencjał  turystyczny Krakowa i Małopolski. Podkreślił, że walory turystyczne Małopolski ukraińscy goście mieli okazję poznać w trakcie pobytu w dniach od 28 maja do 1 czerwca tego roku.  Intensywny program pozwolił przedstawić w ramach wizyty studyjnej atrakcje turystyczne i bazę turystyczną Krakowa i regionu. Trzydziestoosobowa grupa touroperatorów zwiedziła między innymi Zakopane, Bukowinę Tatrzańską, Wysową  i  Beskid Niski. Wzięła udział w spływie Dunajcem.

W przygotowania i działania organizacyjne Polsko-Ukraińskiego Forum Turystycznego zaangażowało się Województwo Małopolskie, Miasto Kraków oraz branża turystyczna regionu. Dzięki ich wsparciu finansowemu i merytorycznej współpracy, ukraińscy goście mogli odbyć udaną podróż po zakątkach regionu, która pozwoliła na zebranie informacji koniecznych przy formułowaniu ofert dla klientów biur podróży. Doceniając zaangażowanie Samorządu Województwa Małopolskiego i Miasta Kraków szczególne podziękowania złożono dyrektor Elżbiecie Kantor z Departamentu  Turystyki, Sportu i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz dyrektor Katarzynie Gądek z Wydziału Informacji, Turystyki i Promocji Urzędu Miasta Krakowa.

W dwustronnych  rozmowach handlowych  uczestniczyło 55 polskich firm turystycznych z całej Polski. Polscy przedsiębiorcy zainteresowani udziałem  w workshopie  otrzymali wcześniej wykaz biur podróży z Ukrainy wraz ze szczegółową charakterystyką  prowadzonej działalności.

(e.t-m.)

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit