Europejskie Forum Turystyki/ Kraków, 5-7 października

O europejskiej turystyce - w stolicy polskiej turystyki

Porozumienie dotyczące organizacji Forum podpisali 16 maja br. podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska oraz prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski / fot.: InfoKraków 24

W ramach jednego z priorytetów Prezydencji Polski w Radzie UE dotyczącego sektora turystyki pn. „Konkurencyjność gospodarki turystycznej w obliczu nowych wyzwań – diagnoza i rekomendacje działań”, stolica Małopolski gościć będzie w dniach od 5 do 7 października Europejskie Forum Turystyki.

Porozumienie dotyczące organizacji Forum podpisali 16 maja br. prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska.

- Cieszę się, że dzięki staraniom Urzędu Miasta Krakowa oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki to wydarzenie odbędzie się w Krakowie. Jestem przekonany, że przyczyni się to do wzmocnienia marki jaką posiada  Kraków na arenie międzynarodowej – powiedział wówczas prezydent Jacek Majchrowski.

- Forum nie może się odbyć w żadnym innym mieście jak tylko w Krakowie. Gdzie indziej moglibyśmy rozmawiać o przyszłości turystyki i wyzwaniach, jakie stoją przed tą branżą, jak nie w stolicy polskiej turystyki – zapraszała do uczestnictwa w spotkaniu minister Sobierajska podkreślając wyjątkowość miejsca z wyjątkową atmosferą, którego niepowtarzalny charakter zachwyca turystów z całego świata.

Europejskie Forum Turystyki jest odpowiedzią na wezwanie Rady UE do upowszechnienia dialogu między sektorem publicznym a branżą turystyczną i innymi zainteresowanymi podmiotami. Uczestnikami EFT 2011 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego będą przedstawiciele Komisji Europejskiej, administracji rządowej szczebla centralnego i regionalnego, samorządu terytorialnego i gospodarczego, branżowych organizacji międzynarodowych oraz branży turystycznej spraw – w sumie około 450 osób.

Forum ma na celu umożliwienie branży turystycznej przedstawienie i przedyskutowanie najważniejszych dla turystyki spraw. Miejscem Europejskiego Forum Turystyki będzie Auditorium Maximum Uniwersytetu JagiellońskiegoWystąpienia i dyskusje będą koncentrować się wokół priorytetu nr 1 Komunikatu Komisji: Europa - najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe  ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego - stymulowanie konkurencyjności sektora turystycznego w Europie. Podnoszenie konkurencyjności turystyki w UE ma kluczowe znaczenie dla umocnienia jej pozycji w kontekście dynamicznego i zrównoważonego wzrostu. W tym celu należy rozwinąć innowacje w turystyce, udoskonalić ogólną jakość oferty, znaleźć rozwiązanie dla problemu sezonowości popytu, zróżnicować ofertę turystyczną, a także zadbać o poprawę jakości danych statystycznych i analiz dotyczących turystyki. Konsolidacja oraz rozbudowanie bazy wiedzy społeczno-gospodarczej na temat turystyki jest niezbędne dla tworzenia przyszłych polityk oraz strategii turystycznych.

Polska chce również zwrócić uwagę na rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w turystyce i ich rosnącą popularność wśród konsumentów. Podjęta zostanie dyskusja nad stopniem ich wykorzystania, dostępnością oraz określeniem potrzeb przedsiębiorstw turystycznych w tym zakresie.

W ramach realizacji priorytetu w stolicy Małopolski odbędzie się także nieformalne spotkanie ministrów UE ds. turystyki. W spotkaniu wezmą udział ministrowie poszczególnych państw członkowskich odpowiedzialni za turystykę, a także reprezentanci Komisji Europejskiej oraz innych instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie polityki turystycznej. Temat spotkania nawiązywać będzie do kluczowych dokumentów unijnych z zakresu turystyki, a także do bieżącej sytuacji turystyki europejskiej.

Organizator Europejskiego Forum Turystyki: Ministerstwo Sportu i Turystyki. Kontakt: Rafał Wilczkowski (MSiT), e-mail: rafal.wilczkowski@msport.gov.pl, tel: +48 22/ 244-31-95

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit