Do 31 lipca 2011 roku można zgłaszać prace magisterskie do konkursu MSiT

O naukowy prestiż i wartościowe nagrody

Konkurs MSiT 2011

Aktualności Turystyczne objęły patronatem medialnym IX edycję Konkursu o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej.

 

W efekcie konkursu wyłonione zostaną  najlepsze prace magisterskie, których autorzy podjęli tematykę związaną z podnoszeniem konkurencyjności polskiej oferty turystycznej na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, wynikającej z realizacji przyjętych przez Radę Ministrów strategicznych dokumentów w dziedzinie turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem analizy rezultatów wykorzystania funduszy UE dla turystyki, znaczenia organizacji wielkich wydarzeń dla gospodarki turystycznej, wpływu turystyki na rynek pracy, kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw turystycznych w Polsce, systemów zarządzania turystyką, promocji Polski  jako kraju atrakcyjnego turystycznie.

W skład ośmioosobowej kapituły wyłonionej przez Ministra Sportu i Turystyki wchodzą osoby reprezentujące branżę turystyczną, kadrę naukowo-dydaktyczną uczelni wyższych i kierownictwa Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Oceni ona zgłoszone do konkursu prace, które zostały obronione w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011  na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce. Zgodnie z regulaminem uczelnie mogą zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac magisterskich uznanych przez władze uczelni za twórcze, innowacyjne i zasługujące na szerokie rozpowszechnienie wśród przedsiębiorców działających w sferze usług turystycznych. Jeden promotor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

Termin zgłoszeń  do konkursu wraz z pracami magisterskimi mija 31 lipca 2011 roku. W przypadku przesłania ich pocztą, decyduje data stempla pocztowego. 28 listopada nastąpi ogłoszenie wyników. 

Wygrana w konkursie to oczywiście naukowy prestiż, ale ważna też jest merkantylna jego część. Pieniężna pula nagród dla autorów trzech najlepszych prac wynosi 10 tys. zł, dla promotorów - 5 tys. zł. W dniu oficjalnego ogłoszenia wyników laureat otrzyma oprócz honorowego dyplomu kopertę z kwotą pięciu tysięcy złotych, jego promotor trzy tysiące.

Wartościowe nagrody, z punktu widzenia młodego człowieka, który bierze pod uwagę  możliwość  wyboru hotelarstwa jako przyszłego zawodu, ufundował partner konkursu – Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego. Laureat będzie mógł wraz z osobą  towarzyszącą spędzić weekend w jednym z renomowanych hoteli w atrakcyjnym turystycznie regionie. Natomiast autor najlepszej pracy magisterskiej  na temat hotelarstwa będzie mógł skorzystać z propozycji bezpłatnego pobytu w hotelach jedno-, dwu- trzy- i czterogwiazdkowych, w każdym jedną dobę, z możliwością zapoznania się z funkcjonowaniem obiektów.

Regulamin przewiduje również możliwość publikacji i szerokiej popularyzacji  nagrodzonych prac na koszt organizatora konkursu, zaś uczelnie, kształcące laureatów uzyskają preferencje w ubieganiu się o możliwość realizacji praktyk studenckich w Departamencie Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!