Do 31 lipca 2011 roku można zgłaszać prace magisterskie do konkursu MSiT

O naukowy prestiż i wartościowe nagrody

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU

 

 Informacje wstępne

 

  1. 1.     Tytuł pracy magisterskiej

 

....................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................

 

  2.   Data obrony pracy

 

.................................................................................................................................................... 

 

  1. 3.     Imię i nazwisko autora

 

....................................................................................................................................................

 

  4.   Nazwa i adres uczelni na której obroniono pracę

 

....................................................................................................................................................

 

  5.  Wydział, kierunek studiów

 

....................................................................................................................................................

  Pieczęć uczelni i podpis pracownika dziekanatu:

 

 

 

 

 

 

  Informacje o autorze

 

  1. 6.     Imię i nazwisko autora  pracy

 

....................................................................................................................................................

 

  7.  Adres do korespondencji

 

....................................................................................................................................................

 

  8.  Numer telefonu, fax, e-mail

 

....................................................................................................................................................

 

 

 Informacje o promotorze

 

  9. Imię i nazwisko promotora pracy

 

....................................................................................................................................................

 

  10. Adres do korespondencji

 

....................................................................................................................................................

 

  11. Numer telefonu, fax, e-mail

 

....................................................................................................................................................

 

 

 

  Dodatkowe informacje

 

  Praca zgłoszona przez władze uczelni, wydziału prosimy podać następujące   informacje:

 

  12. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu

 

....................................................................................................................................................

 

  13. Adres do korespondencji

 

....................................................................................................................................................

 

  14. Numer telefonu, fax, e-mail

 

....................................................................................................................................................

 

 

 

 

Oświadczenie autora pracy

Oświadczam, ze jestem autorem zgłoszonej pracy i przyjmuję warunki konkursu zawarte w regulaminie.

 

...............................................................

Data i czytelny podpis

 

Załączniki:

  • praca magisterska w wersji elektronicznej w formacie doc lub pdf na nośniku CD lub DVD,
  • potwierdzenie obrony pracy wydane przez władze uczelni/zaświadczenie o ukończeniu studiów,
  • recenzja pracy dokonana przez promotora,
  • jednostronicowe streszczenie pracy,
  • oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na publikację pracy przez Organizatora,
    po korekcie redakcyjnej.
Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit