Konferencja w PAP

Obrany kierunek na najbliższe siedem lat

 Strategii wystawiono zgodnie wysokie noty zarówno w odniesieniu do konstrukcji formalnej, jak i z uwagi na szerokie rozbudowanie warstwy analitycznej i problemowej zjawisk występujących w polskiej gospodarce turystycznej, a także ze względu na szczegółową charakterystykę poszczególnych rynków oraz - co niezwykle istotne - precyzyjne zdefiniowanie kierunków jej wdrożenia.

 Podkreślaną przez ekspertów cenną wartością dokumentu kompleksowo traktującego materię gospodarki turystycznej jest dopasowanie do priorytetów ogólnokrajowego programu promocji Polski oraz uwzględnienie konieczności skoordynowania z działaniami wielu instytucji zajmujących się promocją wizerunku kraju oraz promocją wybranych dziedzin, w tym obszaru kultury, handlu i inwestycji. Obszerna część analityczna, a także formułowane konkluzje i przesłania, powstały na podstawie merytorycznych materiałów przygotowanych przez regionalne organizacje turystyczne oraz przedstawicieli branży turystycznej – partnerów w pracach nad strategią dla polskiej turystyki na najbliższe siedem lat.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit