Pierwsze takie Boże Narodzenie dwóch izb turystyki

Oby tak w Nowym Roku

Przybyłych na wigilijne spotkanie powitali i wspólnie złożyli życzenia prezesi (od lewej) Dariusz Wojtal oraz Wiesław Piegat i Andrzej Szymański

Wieczór Wigilijny rozpoczyna się na wiele dni wcześniej dzięki zwyczajowi tradycyjnych spotkań opłatkowych. Aktualności Turystyczne niezwykle cenią sobie zaproszenia i tradycyjnie składają te jedyne w swojej atmosferze wizyty, którym towarzyszy niepowtarzalny przedświąteczny klimat bożonarodzeniowy.

W tym roku uczestniczyliśmy w spotkaniu, które ma wielkie znaczenie symboliczne. Stanowi przesłanie dla polskiej branży turystycznej. Przesłanie o  jedność. Brak tej wartości od wielu lat niezmiernie  osłabia pozycję  polskich przedsiębiorców turystycznych wśród liczących się grup zawodowych. Po raz pierwszy na wspólnym spotkaniu wigilijnym przełamało się opłatkiem tłumne grono członków dwóch izb. Warszawskiej Izby Turystycznej i Oddziału Mazowieckiego Polskiej Izby Turystyki. Przybyłych, w pięknych salach świeżo odnowionego warszawskiego hotelu Portos, powitali i wspólnie złożyli życzenia prezesi Andrzej Szymański i Wiesław Piegat oraz Dariusz Wojtal. Wśród gromko witanych gości znaleźli się między innymi wiceprezesi Polskiej Izby Turystyki Urszula Potęga i Józef Ratajski.

Liczny udział w spotkaniu członków obu izb, towarzysząca mu atmosfera serdecznych więzi osobistych i zawodowych powiązań, każe nam wierzyć, że deklaracje o potrzebie ściślejszej integracji zostaną poparte działaniami po okresie Bożonarodzeniowych Świąt. Polska branża turystyczna od lat bezskutecznie dąży do integracji. Jest to proces trudny, wymagający wiele dobrej woli i żmudnej pracy, aby osiągnąć konieczny kompromis. Nie ma jednak innej metody niż tworzenie w przyszłości jednolitych struktur. Celem jest rozwój gospodarki turystycznej w naszym kraju. Przejaw jedności WIT oraz mazowieckich struktur PIT powinien skłonić władze obu izb do uczynienia postępu w uzgadnianiu warunków współpracy.

Aktualności Turystyczne ze szczerego serca wspierają nurt zjednoczeniowy. Ich  przedstawiciel dzielił się opłatkiem z przedsiębiorcami dołączając się do tradycyjnych życzeń spokojnych chwil w kręgu rodziny. Dyskretnie też zaciskał mocno kciuki za  powodzenie idei jedności branży turystycznej w Nowym Roku.

 

 


Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit