Turystyka poprzemysłowa

Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej MCDiBDP

Henryk Handszuh…Więcej »

Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke objął patronatem działalność Międzynarodowego Centrum Dokumentacji i Badań Dziedzictwa Przemysłowego dla Turystyki.

Instytucja została powołana do życia we wrześniu 2008 roku. Jednym z sygnatariuszy porozumienia o utworzeniu MCDiBDP obok Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” i Miasta Zabrze jest Światowa Organizacja Turystyki. Pozostali polscy partnerzy to Województwo Śląskie i Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa. Centrum zajmuje się ochroną, promocją i nadawaniem wartości i funkcji turystycznych obiektom narodowego dziedzictwa przemysłowego, a także oferuje usługi dla sektora turystycznego oraz właścicieli i zarządzających obiektami poprzemysłowymi.. Współpracuje w tych dziedzinach z innymi międzynarodowymi i krajowymi instytucjami.

Pracownicy Centrum między innymi tworzą bazy danych o obiektach związanych z przemysłem o dużym potencjale turystycznym, prowadzą badania i analizy, dotyczące m.in. profilu osób odwiedzających obiekty dziedzictwa przemysłowego oraz ich użytkowników, świadczą pomoc w zakresie prowadzenia projektów i poszukiwania źródeł ich finansowania, a także w zakresie szkolenia i interpretacji dziedzictwa przemysłowego, opracowują kryteria wpisu, utworzenia i prowadzenia Światowej Listy Dziedzictwa Przemysłowego dla Turystyki na wzór Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.

12 stycznia odbyło posiedzenie Rady Naukowej MCDiBDP, która powierzyła obowiązki przewodniczącego Henrykowi Handszuhowi, pracownikowi naukowo-dydaktycznemu Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, byłemu dyrektorowi Programu do Spraw Jakości i Handlu Światowej Organizacji Turystyki.

Na zaproszenie władz Zabrza w obradach Rady Naukowej uczestniczył Cezary Molski, wicedyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej Polskiej Organizacji Turystycznej. W trakcie obrad przyjęto deklarację udziału przedstawiciela POT w pracach Rady Naukowej Centrum oraz bieżącej merytorycznej współpracy pomiędzy Centrum i Polską Organizacją Turystyczną. w tym na rzecz rozwoju produktu turystycznego turystyki poprzemysłowej w skali całego kraju np. w formie konsorcjum produktowego lub krajowego Szlaku Zabytków Techniki.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit