Konferencja POT

Pierwszy etap kampanii Piękny Wschód

Od lewej Anna Księżnik, Departament Współpracy Regionalnej POT; Dariusz Kubuj, ekspert ds. mediów; Anna Bartwicka, kierownik projektu Piękny Wschód; Justyna Djula-Wiśniewska, koordynator kampanii reprezentująca agencję Pan Media Western/ fot.: Archiwum POT

W mroźne grudniowe przedpołudnie, w wyczuwalnej atmosferze zbliżających się Świąt, grupa dziennikarzy uczestniczyła w śniadaniu prasowym podsumowującym pierwszy etap kampanii Piękny Wschód.

W spotkaniu z zaproszonymi przedstawicielami mediów, w warszawskiej Lemongrass w Alejach Ujazdowskich, wzięli udział Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Cezary Molski, dyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej POT i Anna Bartwicka, kierownik projektu Piękny Wschód. Konsorcjum firm Pan Media Western Sp. z o.o. oraz Bimers Sp. z o.o., któremu Polska Organizacja Turystyczna powierzyła w  drodze procedury przetargowej przygotowanie i przeprowadzenie kampanii reprezentowała koordynator Justyna Djula-Wiśniewska.

Rozpoczęta na przełomie lipca i sierpnia kampania promocyjna ma w swoim założeniu podniesienie zainteresowania ofertą turystyczną pięciu województw, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Projekt realizowany w ramach projektu indywidualnego „Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki” może zostać zrealizowany dzięki wsparciu z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania V.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, 2007-2013”.

Turyści w kwiecie wieku, świadomie i z odpowiedzialnością cieszący się pełnią życia

Twórcy kampanii kierują przesłanie promocyjne przede wszystkim do polskich turystów poszukujących nowych form wypoczynku, lubiących czynnie spędzać wolny czas, a  także wypoczywać w gronie rodzinnym. Wybraną grupą docelową w Polsce są osoby w kwiecie wieku, który pozwala świadomie i z odpowiedzialnością cieszyć się pełnią życia. Zalicza się do niej potocznie (tak jest i w tym wypadku), ludzi dorosłych powyżej dwudziestu pięciu lat, lecz jeszcze przed osiągnięciem szóstego krzyżyka. W przypadku turystów zagranicznych, głównie z Niemiec i Ukrainy, grupa adresatów została zawężona do turystów, którzy nie ukończyli jeszcze 35 lat. Zdaniem specjalistów, w tym okresie człowiek odczuwa najintensywniej pragnienie przygód. To zaś pozwala przyjąć założenie, że wizja uroków uprawiania we wschodnich regionach naszego kraju turystyki aktywnej, zafrapuje przedstawicieli tej grupy najszybciej.

- Działania promocyjne w ramach projektu Piękny Wschód prowadzone są we współpracy z regionalnymi organizacjami turystycznymi. Zostały dopasowane do programu wydarzeń i akcji promocyjnych indywidualnie podejmowanych przez samorządy regionalne – mówiła prezes Elżbieta Wąsowicz Zaborek. - Forma i treść kampanii wynikają bezpośrednio z analizy badań społecznych poświęconych atrakcyjności turystycznej poszczególnych obszarów i ich potencjału turystycznego. Odpowiedzi respondentów dowodzą, że najlepiej rozpoznawalne są Warmia i Mazury, a najwyższe oceny uzyskuje Szlak Wielkich Jezior Mazurskich.

Dzięki realizacji tego projektu promocyjnego, sposób postrzegania wschodnich regionów kraju powinien się zmienić w odbiorze Polaków. Jak wyjaśnił Cezary Molski, dyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej POT, w efekcie prowadzonej kampanii, zyskają w ogólnej ocenie zarówno produkty turystyczne najlepiej rozpoznawalne, jak też zdecydowanie polepszą swoją pozycje w rankingu popularności i te, które obecnie pozostają daleko w tyle za liderami.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit