Działanie V.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2012

„Piękny Wschód” – jak to brzmi w języku tutejszych zwierzaków?

W konferencji uczestniczyli od lewej Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej; Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki; Krzysztof Hetman, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Bożena Lubińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

W obecności dziennikarzy zaproszonych do Centrum Konferencyjnego PAP przy ulicy Brackiej w Warszawie, oficjalnie zainaugurowana została kampania promująca atrakcyjność turystyczną wschodnich terenów Polski - województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

W konferencji uczestniczyli  Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Krzysztof Hetman, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Bożena Lubińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezes POT. Konsorcjum, któremu Polska Organizacja Turystyczna powierzyła w  drodze procedury przetargowej przygotowanie i przeprowadzenie kampanii reprezentowali Artur Wójcik, dyrektor strategiczny domu mediowego Pan Media Western oraz Marek Bimer, prezes Agencji Reklamowej Bimers.

Kampania promocyjna, na którą przeznaczono prawie 24 mln zł będzie miała na celu podniesienie zainteresowania ofertą turystyczną Polski Wschodniej. Działania promocyjne będą kierowane do polskich turystów poszukujących nowych form wypoczynku, lubiących czynnie spędzać wolny czas, a  także wypoczywać w gronie rodzinnym. Przed turystami zagranicznymi, głównie z Niemiec i Ukrainy, kampania odkryje uroki uprawiania we wschodnich regionach naszego kraju turystyki aktywnej.

Dobra perspektywa rozwoju dla polskiej turystyki

- Nie po raz pierwszy przychodzi mi wyrazić w imieniu Ministerstwa Sportu i Turystyki ogromną satysfakcję, że wreszcie nadszedł czas, gdy turystyka ma szansę wykorzystać i konsekwentnie to czyni – dużą pulę środków na kampanie promocyjne. Kampania adresowana jest do turystów krajowych, ale promuje pięć województw niezwykle atrakcyjnych także dla turystów zagranicznych.  Niemniej jednak, to rodacy  przede wszystkim powinni odkryć piękno tych miejsc, aby być ambasadorami tych regionów, a w przyszłości walorów całego kraju – mówiła minister Katarzyna Sobierajska podkreślając, że trwają równolegle dwa etapy kampanii promującej polską turystkę prowadzone przez Polską Organizację Turystyczną. Pierwszy, który został inaugurowany, drugi związany  z Działaniem 6.3 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dotyczący głównie działań w obszarze promocji na rynkach zagranicznych. Powodzenie obu zadań tworzy dobrą perspektywę rozwoju dla polskiej turystyki.

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit