Plan działania POT - suma projektów realizowanych wspólnie z partnerami

Moderatorem spotkania był Jacek Janowski, wicedyrektor Departamentu Produktu Turystycznego  i Współpracy Regionalnej POT

- Spotkanie szesnastu regionalnych organizacji turystycznych z siedemnastym regionem, jakim jest Polska Organizacja Turystyczna, to zawsze ważne wydarzenie – mawia z wystudiowaną powagą, choć oczywiście półżartem Zbigniew Frączyk, prezes Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych. Powtórzył tę ulubioną sentencję na zakończenie spotkania, 18 stycznia, które dotyczyło planowania działań podejmowanych wspólnie w tym roku, przyszłym, a także latach następnych.

Organizatorem i gospodarzem spotkania był Departament Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej POT. Wzięli w nim udział dyrektorzy i pracownicy regionalnych organizacji turystycznych. Po raz pierwszy na spotkanie w tym gronie zaproszony został zarząd Forum Informacji Turystycznej, co wynika z nowej struktury organizacyjnej POT. Od niedawna, zagadnienia związane z informacją turystyczną, powierzone zostały Departamentowi Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej. – Zmiana ma uzasadnienie. Zarówno ROT-y, jak i informacja turystyczna mają wpływ na budowanie wizerunku i promocję turystyki regionu, stąd ich współpraca powinna być jak najściślejsza – uzasadniał zmiany kompetencyjne moderator spotkania, wicedyrektor DPTiWR POT Jacek Janowski. Zmiany w strukturach instytucji zawsze wywołują ożywienie, ale nie powinny odwracać uwagi od pragmatyki działań. Jak wskazał na wstępie swojej wypowiedzi, oficjalnie otwierając spotkanie, prezes POT Rafał Szmytke, struktura jest wyłącznie narzędziem podobnie jak środki finansowe. We wspólnym działaniu najistotniejszy jest zawsze trafny pomysł, który może zostać przekształcony w konkretny projekt i zrealizowany zgodnie z założonym celami i zaplanowanymi wskaźnikami efektywności.

Partnerstwo merytoryczne i finansowe

Od przyszłego roku, roczny plan działań Polskiej Organizacji Turystycznej będzie stanowił sumę projektów realizowanych wspólnie z partnerami. Znikomy procent stanowiły będą przedsięwzięcia prowadzone przez POT indywidualnie. Przy czym przez termin partnerstwo należy rozumieć współpracę zarówno merytoryczną, jak również dzielenie się kosztami finansowymi. W tym roku do realizacji zostały przygotowane dwa rynkowe projekty partnerskie. Pierwszy o nazwie „Promocja na rynku norweskim", który wspólnie przeprowadzą ośrodek POT w Sztokholmie z regionami: pomorskim i zachodniopomorskim, drugi – „Aktywnie polskimi szlakami wodnymi" będzie przedsięwzięciem ośrodka POT w Amsterdamie i regionu wielkopolskiego. Gotowy jest także już harmonogram prac nad szczegółowym przygotowaniem planu na przyszły rok. Składa się z kilku etapów. Począwszy od przygotowania założeń, co nastąpi w końcu maja, poprzez analizy i opracowania szczegółowe ukończone w połowie roku, po weryfikacje i konsultacje w formie warsztatów z potencjalnymi partnerami prowadzone we wrześniu. Tak, aby ostateczny plan mógł zostać przyjęty przed końcem tego roku.

Szkolenia, portal narodowy, targi ITB

Interesującą propozycję wspólnego projektu Polskiej Organizacji Turystycznej i regionalnych organizacji turystycznej na ten i przyszły rok przygotował Departament Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej POT. Nosi on nazwę „Wiedza, produkt i współpraca kluczem do sukcesu w turystyce" i obejmuje cykl szkoleń. W proponowanym programie znajdą się najbardziej aktualne tematy, między innymi metodyka postępowania przy promocji ofert turystycznych i pozyskiwaniu klientów z wybranych krajów, właściwe przygotowanie i komercjalizacja produktów turystycznych, procedury pozyskiwania funduszy unijnych, czy też nowe trendy w promocji turystycznej. Zaproszenie do udziału w szkoleniach skierowane zostanie do przedstawicieli regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, instytucji samorządowych, gestorów certyfikowanych produktów turystycznych, przedsiębiorców turystycznych, pracowników wyższych uczelni prowadzących kierunki turystyczne, pracowników informacji turystycznej.

Z zainteresowaniem uczestnicy spotkania przyjęli propozycję złożoną przez dyrektora Pawła Lewandowskiego kierującego Departamentem e-informacji POT. Polega ona na utworzeniu wspólnej ogólnopolskiej redakcji zajmującej się przygotowywaniem materiałów publikowanych na łamach narodowego portalu turystycznym Polskiej Organizacji Turystycznej. Portal jest niezwykle rozbudowany, ma 23 wersje językowe, publikuje newsy i obszerne artykuły, opisy atrakcji turystycznych, polskich regionów i miast opatrzone zdjęciami i wzbogacone licznymi elementami multimedialnymi. Miedzy innymi stosownie do pory roku i specyfiki sezonu turystycznego, redakcja przygotowuje zestaw informacji powiązanych z kalendarzem imprez, aktualnymi wydarzeniami turystycznymi, kulturalnymi i sportowymi, ciekawymi atrakcjami turystycznymi, czy nowopowstałymi produktami turystycznymi. Zgodnie z propozycją dyrektora Lewandowskiego, wyznaczeni pracownicy regionalnych organizacji turystycznych ściśle współpracowaliby z Sebastianem Niewiadomskim, redaktorem portalu narodowego, przesyłając materiały między innymi opisujące polecane turystom atrakcje czy rekomendujące udział w planowanych wydarzeniach. Dyrektor Lewandowski poprosił również o współpracę w popularyzacji numerów uruchomionej przez POT infolinii dla turystów, polskich i zagranicznych. Numery są dwa: (48) 22 278 77 77 lub 608 599 999. Turysta, który wpadł w tarapaty zawsze może być pewien, że nie zostanie sam ze swoim problemem. Konsultanci są do dyspozycji codziennie od godziny 8.00 do 18.00. Od 1 czerwca do 30 września w godzinach od 8.00 do 20.00. Służą pomocą w nagłych przypadkach, czy to zagubienia dokumentów, awarii auta, czy też gdy stan zdrowia wymaga szybkiej pomocy. Jak dotąd telefony dzwonią rzadko. Może to oznaczać, że Polska jest bezpiecznym krajem, co powinno budzić zadowolenie. Powód jednak może być inny, numer alarmowy jest nie dość skutecznie upowszechniany, stąd ulotki i informacje powinny znaleźć się na widocznych miejscach w puntach informacji turystycznej, możliwie dużej liczbie hoteli i wszystkich miejscach, w których najczęściej bywają turyści.

Ostatnim punktem programu spotkania było omówienie stanu przygotowań do tegorocznych targów ITB oraz możliwości udziału i prezentowania ofert w ramach stoiska narodowego Polskiej Organizacji Turystycznej. W ubiegłym roku wiodącym elementem polskiego stoiska były wellness, spa, medycyna i turystyka uzdrowiskowa. Wystawcami w tej części stoiska byli członkowie konsorcjum Zdrowie i Uroda, utworzonego z inicjatywy POT w ubiegłym roku. Z 35 firm, które zgłosiły akces do konsorcjum, 15 z sukcesem prezentowało oferty w Berlinie. W tym roku debiutują zespołowo członkowie drugiego konsorcjum - Polskie Szlaki Kulinarne.

Więcej wspólnych projektów

Prezes FROT Zbigniew Frączyk oceniając całodniowe spotkanie zorganizowane przez Departament Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej POT, podkreślał potrzebę tworzenia większej liczby ofert wspólnego działania, dyskusji i wyboru najlepszych. Wyraził też nadzieję, że opracowywane będą także duże projekty, w których będą mogły wziąć udział wspólnie z POT wszystkie regionalne organizacje turystyczne, proporcjonalnie partycypując w kosztach. Do takich projektów zaliczyć można na przykład profesjonalne badanie ruchu turystycznego w Polsce. Bardzo ich branży brak. Zdaniem prezesa Frączyka, propozycja udziału w takim projekcie badawczym spotka się z akceptacją we wszystkich województwach.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit