Meetings Week Poland w przestronnych, gościnnych progach Stadionu Narodowego

Poland Meetings Destination otworzył tydzień interesujących spotkań

Wagę wydarzenia docenili przedstawiciele władz państwowych, parlamentu i samorządu. Obrady otworzył Tomasz Jędrzejczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki zwracając uwagę na ogromną rolę przemysłu spotkań w tworzeniu PKB.

Minister Jędrzejczak zwrócił uwagę na pomnażanie PKB dzięki innym sektorom gospodarki komplementarnym do turystyki biznesowej. Ireneusz Raś, przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, wskazał w swoim wystąpieniu na interdyscyplinarność przemysłu spotkań, pokazując nawet dwucyfrowe PKB, możliwe do osiągnięcia dzięki turystyce biznesowej. - Władza ustawodawcza jest spokojna dopóki ma w tej dziedzinie takie narzędzie jak Rafał Szmytke, a raczej Polską Organizację Turystyczną - dodał żartobliwie. Następnie głos zabrał przedstawiciel samorządu, wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski. Zaczął od żartu w stosunku do posła Rasia, że „Sejm przyczynia się również do rozwoju turystyki przyjazdowej, poprzez namioty rozstawiane przed parlamentem". Już poważnie w dalszej części wypowiedzi podkreślił znaczny rozwój infrastruktury turystycznej Warszawy i wagę jaką obecna administracja stolicy przykłada do wsparcia organizatorów przemysłu spotkań. Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, podkreślił wagę przemysłu spotkań w działalności POT i osiągnięcia Poland Convention Bureau. Zapowiedział publikację raportu „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2015". Rafał Szmytke zaprosił zebranych na premierę raportu w najbliższy piątek 20. marca o godzinie 13.00 w ramach Meetings Week Poland. Wystąpienia otwierające zakończył przedstawiciel biznesu Gilles Clavie, prezes zarządu Orbis S.A. przedstawiając prezentację o regionalnej ekspansji Grupy Orbis skorelowanej z szansami dla turystyki biznesowej w Polsce.

Czy warto stymulować wzrost, a jeśli tak, to w jaki sposób?

Po wystąpieniach otwierających, licznie zebrana publiczność uczestniczyła w panelach. Szczególnie interesujące wydały się dwa z nich. Temat pierwszy to „Przemysł spotkań, innowacyjność, wzrost międzynarodowej roli gospodarki krajowej i tempo jej rozwoju. Jak wiele wspólnego mają te czynniki? Czy warto stymulować wzrost tych zależności, a jeśli tak, to w jaki sposób?" Tezy do dyskusji przedstawił Tom Hulton, director of International Relations IMEX. W panelu uczestniczyli minister Tomasz Jędrzejczak, prezes POT Rafał Szmytke, przewodniczący Ireneusz Raś, wiceprezes zarządu Orbis S.A.,prezes, Izby Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego Ireneusz Węgłowski oraz Tom Hulton. Moderatorami spotkania byli - Alex Kloszewski, Warsaw Destination Alliance, Hotel Professionals i Juliusz Kłosowski, The Warsaw Voice.

W dyskusji, minister Jędrzejczak podkreślił ogromny rozwój infrastruktury turystycznej, w dużej mierze dzięki wielkim imprezom o znaczeniu globalnym, takim jak EURO 2012. Jednocześnie minister z ubolewaniem poinformował o mizernych środkach z budżetu państwa oraz braku środków unijnych dedykowanych bezpośrednio turystyce i jej promocji. Jednocześnie zadeklarował daleko idący lobbing w środowisku politycznym mający na celu uświadomienie decydentom roli turystyki w tworzeniu PKB. Prezes Rafał Szmytke w związku z mniejszym budżetem w roku 2015 (brak środków unijnych) zapowiedział działania w zakresie wzmocnienia współpracy z miejskimi Convention Bureaux, nadanie większej rangi programowi Ambasadorów Kongresów Polskich, skupienie się na maksymalnym wykorzystaniu w tym celu wydarzeń sportowych, Expo 2015 w Mediolanie oraz korzystania z mniej kosztownych narzędzi promocyjnych. Ciekawym wątkiem w dyskusji był temat zaprezentowany przez Toma Hultona, a podchwycony przez panelistów: kwestia Bed Tax – podatku od każdego turysty przybywającego do Polski. Wiele miast żyjących z turystów biznesowych, buduje bardzo pokaźne budżety, obciążając ich, niewielkim podatkiem w wysokości na przykład jednego euro. W ten sposób Los Angeles zyskuje nawet 350 mln $, a Paryż, Wiedeń blisko 50 mln euro. Budżety te przeznaczane są na promocje. Brak regulacji prawnych, powoduje, że ten prosty i potrzebny na pierwszy rzut oka projekt, grzęźnie gdzieś pomiędzy branżą hotelową a samorządami. Ciekawy pomysł przedstawił przewodniczący Raś. Jego zdaniem można by połączyć siły lokalnych samorządów, branży turystycznej jako odbierających Bad Tax, z pomocą trzeciego podmiotu Polskiej Organizacji Turystycznej i zebrane pieniądze przeznaczyć na promocję.

Rozmowa ciekawa, rozgrzewa głowy, ale...

Branding dla Polski a przemysł spotkań i turystyka przyjazdowa: czy warto wesprzeć inicjatywę wspólnego logo promocyjnego Polski? Czy i jakie korzyści może to przynieść przemysłowi spotkań i turystyce? Uczestnicy: Szymon Gutkowski, prezes Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, Grzegorz Kiszluk, redaktor naczelny Brief Magazine, Tomasz Marszałł, dyrektor marketingu PKO Bank Polski, Bartłomiej Walas, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Moderator: Juliusz Kłosowski, The Warsaw Voice. Dyskusja, którą toczymy w środowisku od lat opiera się na dwóch częściowo polemicznych tezach. Reprezentowana przez Grzegorza Kiszluka mówi o sile brandów – firm, gałęzi gospodarki, miejsc i wyraża się sformułowaniem Turism, Trade, Talent. Z kolei Szymon Gutkowski zauważał, że Polska jest zbyt krótko na mapie rozwiniętego marketingu, przez II wojnę światową i komunizm, by mieć marki potrafiące udźwignąć ciężar promowania kraju. Dlatego potrzebna jest wspólna narracja. Potrzebujemy marki narodowej i jej znaku w postaci logo. Prezes Bartłomiej Walas zaznaczył, że Polska Organizacja Turystyczna jest gotowa odstąpić od utrzymywania w dotychczasowej formie logo POLSKA na rzecz stworzenia spójnego jednego narodowego logotypu. Ciekawą tezę postawił Tomasz Marszałł. Marka to nie logo czy kampania, marka to coś co powinniśmy budować do wewnątrz kraju. Utożsamiać Polaków z Polską. Wtedy tylko będziemy potrafili reprezentować nasz kraj na zewnątrz. Rozmowa na te tematy jest zawsze ciekawa i rozgrzewa głowy, trudno się jednak pozbyć wrażenia, że prowadzimy ją od wielu lat i zawsze od początku.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit