Innowacyjność, odejście od reklamowych szablonów i stereotypowych konwencji

Polska jest tak zaskakująca, jak kampania, która o niej opowiada

- Odwołując się do pozytywnych skojarzeń i emocji w każdej odsłonie kampanii będziemy pokazywać coś nowego i unikatowego, bo naszym celem jest zaintrygowanie odbiorców i sprowokowanie do zadania sobie pytania: Polska, dlaczego jeszcze tam nie byłem? – mówił podczas prezentacji prezes Rafał Szmytke

Po wielokroć symbolicznego wyrazu nabrała  konferencja inaugurująca kampanię Polskiej Organizacji Turystycznej na Wyspach Brytyjskich, w Niemczech i Francji.

Rozpoczęła się w kwadrans po przekazaniu przez Andrzeja Arendarskiego, prezesa Krajowej Izby Gospodarczej na ręce prezesa Rafała Szmytke nagrody „Innovatica” dla Polskiej Organizacji Turystycznej za innowacyjność działań promujących Polskę na ITB Berlin 2011. Odbywała się na rok przed rozpoczęciem piłkarskich mistrzostw Europy. W miesiącu poprzedzającym przejęcie przez nasz kraj przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Na jej miejsce organizatorzy wybrali stylową restaurację Ale Gloria, której charakter nadaje osobowość i kunszt  Magdy Gessler  popularyzującej w mediach  walory polskiej  kuchni.

Zaproszenie prezesa POT Rafała Szmytke do udziału w uroczystej prezentacji przyjęli między innymi Elżbieta Bieńkowska, minister Rozwoju Regionalnego i wiceministrowie reprezentujący resorty Gospodarki oraz Sportu i Turystki, Rafał Baniak i Katarzyna Sobierajska, a także prezes Polskiej Izby Turystyki Jan Korsak,  przedstawiciele UFFA EURO 2012, w tym dyrektor Turnieju UEFA EURO 2012  w Polsce Adam Olkowicz, Spółki PL 2012 oraz licznie przybyli dziennikarze.

Związki ekonomii i idei

Kampania promocyjna w trzech krajach, o potencjale decydującym o wysokości obrotów  na międzynarodowym rynku usług turystycznych, jest kolejnym elementem projektu  „Promujmy Polskę Razem” realizowanego przez POT w ramach Działania 6.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jest on obecnie największym, kompleksowym i konsekwentnym, najbardziej udanym przedsięwzięciem promującym narodową turystykę. O jego skali w dużym stopniu decyduje wysokość zgromadzonego budżetu, na który złożyły się środki  unijne wspierające ideę nowoczesnego przekazu marketingowego. Choć pieniądze umożliwiają realizację wielkich zamierzeń i ułatwiają wcielanie w życie rzutkich pomysłów, nie one są decydujące i nie przesądzają o ostatecznym ich powodzeniu. Na ten aspekt związku ekonomii i idei zwracał uwagę zebranych prezes POT Rafał Szmytke wskazując na znaczenie, jakie ma właściwy klimat, wsparcie i współpraca z instytucjami państwa rozumiejącymi wagę budowy pozytywnego wizerunku kraju i jego właściwej promocji na świecie.  - Podkreślmy niezwykle istotną rolę polskich regionów – mówił prezes Szmytke. – Partnerami wszystkich inicjatyw promujących nasz kraj podejmowanych przez Polską Organizacje Turystyczną są regionalne i lokalne organizacje turystyczne. Wiele z przedsięwzięć realizowanych jest   we współpracy z branżą turystyczną, instytucjami reprezentującymi różne szczeble samorządowe, sektory gospodarki i struktury administracji. Zespolona mnogość elementów tworzona przez wszystkie działy składa się na spójny i przekonywujący wizerunek  kraju.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit