Innowacyjność, odejście od reklamowych szablonów i stereotypowych konwencji

Polska jest tak zaskakująca, jak kampania, która o niej opowiada

- Poprzez jakość turystycznej oferty będą także oceniane polska prezydencja w Unii oraz piłkarskie mistrzostwa Euro 2012 - mówiła wiceminister Katarzyna Sobierajska

 

 

Czytelna i przemawiająca do wyobraźni Europejczyków

W treści rozpoczętej w 2010 roku wielowątkowej kampanii „Promujmy Polskę Razem” dominuje innowacyjność, odejście  od  reklamowych szablonów i stereotypowych konwencji. Obraz współczesnej Polski  intryguje, zaciekawia, porusza wyobraźnię, nie pozostawia odbiorcy obojętnym. Kanwą marketingowego przekazu był w ubiegłym roku, Roku Chopinowskim, fantazyjny pomysł rejsu żaglowca  Fryderyk Chopin po europejskich portach i towarzysząca mu widowiskowa oprawa imprez artystycznych. Ruszający w rejs żaglowiec to uniwersalny symbol docierania do nowych lądów. Fryderyk Chopin pod żaglami - odkrywanie Polski. Ta romantyczna metafora przekształcona marketingowo okazała się nad wyraz czytelna i przemawiająca do wyobraźni Europejczyków. Skuteczność stosowanych technik promocyjnych potwierdzona została na stałym lądzie podczas największej imprezy  targowej światowego biznesu turystycznego, berlińskich ITB, w których Polska uczestniczyła w roli kraju partnerskiego. Wszystkie planowane w projekcie przedsięwzięcia wynikają z treści „Marketingowej Strategii Polski w sektorze turystyki” opracowanej przez Polską Organizację Turystyczną w 2008 roku i na bieżąco aktualizowanej.

Co o nas wiedzą? Wciąż raczej niewiele

Obecny etap kampanii poprzedzony został wnikliwymi badaniami opinii publicznej. Dowiodły one istnienia utrwalonych w przeszłości, nadal nad wyraz mocno zakorzenionych w świadomości i łatwych do zapamiętania, obiegowych niepochlebnych stereotypów na temat Polski i Polaków. Wynikająca częściowo z niewielkiej wciąż wiedzy o naszym kraju. Skąpe informacje o potencjale współczesnej Polski sprzyjają utrwalaniu w świadomości społecznej kolejnych pokoleń zadawnionych stereotypów o Polsce i Polakach. Największa  polaryzacja poglądów charakteryzuje Brytyjczyków. Liczna emigracja nad Tamizą zapisuje się pozytywnie w świadomości Wyspiarzy. Nasi rodacy uchodzą za nację ludzi uczciwych, pracowitych i zaradnych. Odmiennie od ich ojczyzny. Ta bowiem w oczach mieszkańców Wysp Brytyjskich kojarzy się z zacofaną częścią Europy. Krajem nie nadążającym w rozwoju za innymi, którego mieszkańcy hołdują wartościom religijnym, żyją zapatrzeni w przeszłość, przywiązują większą wagę do zdarzeń z historii niż zjawisk teraźniejszych.

Nad Sekwaną widzi się w potomkach byłych poddanych króla Walezego i marszałka Francji, księcia Józefa Poniatowskiego, obywateli zachodniej Europy. Wiedza o kraju jest jednak w większości mylna lub w najlepszym razie niezbyt pogłębiona. Przeciętnie sądzi się, iż Polska jest krajem rolniczym  pozostającym w tyle za innymi w rozwoju nowych technologii i form przemysłu. Słowiański genre kojarzy się raczej z heroicznymi zrywami zdolnymi zmienić bieg historii i oblicze Europy, jak stało się to za sprawą ruchu społecznego Solidarność, anieli ze skrzętną pracowitością i twórczą inwencją utrzymującą kraj na drodze rozwoju i postępu.

Najbliżsi sąsiedni zza zachodniej granicy również wykazują (a przynajmniej  deklarują)  nikłą wiedzę na temat Polski. Dzieje się tak, mimo że ponad jedna trzecia wszystkich cudzoziemców przekraczających polską granicę to obywatele Niemiec, którzy porównując nasz kraj do swego nie kryją, iż wyraźnie dostrzegają dzielący je cywilizacyjny dystans, pomimo niewątpliwego skracania go przez Polskę w ostatnim okresie. Wśród wyróżniających cech rodaków Jana Pawła II wymieniane jest przywiązanie do tradycji religijnych, co jednak w tym konkretnym wypadku nie jest synonimem rozwoju duchowego lecz antynomii wobec postępu społecznego.

Wyniki badań pozwalają specjalistom od międzynarodowego marketingu dobrać klucz przekazu treści promocyjnych do kulturowej mentalności odbiorców. Dostosować formę informacji, tak by zostały właściwie zrozumiane i zapamiętane. Przekaz jest wyraźny. Rzeczywistość współczesnej Polski ulega szybkim przeobrażeniom w wielu sferach, w tym rosnący systematycznie standard infrastruktury i atrakcyjność oferty usług turystycznych. Kampania ukazuje nowe oblicze naszego kraju i kreatywność jego młodych, pełnych życia mieszkańców. Nie zapominając przy tym o tradycyjnych wartościach, wśród nich o eksponowaniu naszej narodowej gościnności, tak ujmującej odwiedzających Polskę obcokrajowców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit