Augustów, 16-18 maja 2014

Polsko-Białoruskie Forum Turystyczne

Logo konferencja forum VIIIsplyw 700x

Augustów, znane uzdrowisko klimatyczne, najważniejszy ośrodek turystyczny i wypoczynkowy na obszarze Puszczy Augustowskiej będzie gospodarzem tegorocznego Polsko-Białoruskiego Forum Turystycznego w dniach 16-18 maja.

Organizatorami i partnerami spotkania branży turystycznej z przedstawicielami instytucji i organizacji odpowiedzialnych za rozwój turystyki w Polsce i na Białorusi są: Polska Izba Turystyki, Polska Izba Turystyki Oddział Podlaski, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polska Organizacja Turystyczna, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Euroregion Niemen, Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie", Urząd Miasta Augustów.

Na tegoroczną ósmą edycję wydarzenia złożą się:

- Międzynarodowa konferencja: „Promocja i rozwój przygranicznych szlaków turystycznych województwa podlaskiego w kontekście nowego okresu programowania UE na lata 2014-2020".

- Polsko-Białoruskie Forum Turystyczne

- Impreza promocyjno-turystyczna – VIII Spływ kajakowy

Celem konferencji jest promocja turystycznego potencjału województwa podlaskiego, jak i całej Polski, oraz zainicjowanie transgranicznych kontaktów i procesów rozwojowych w dziedzinie turystyki, w kontekście nowej perspektywy finansowania Unii Europejskiej. Pogranicze polsko-białorusko-litewsko-rosyjskie posiada wszelkie predyspozycje do rozwoju i wykorzystania nowych tendencji związanych z wypoczynkiem, turystyką, ekoturystyką i agroturystyką. Bogate środowisko naturalne, dziedzictwo kulturowe, pozytywny wizerunek obszaru i baza turystyczna otwierają nowe możliwości dla rozwoju całorocznej turystyki i rekreacji.

Polsko-Białoruskie Forum Turystyczne poświęcone zostanie turystycznej promocji Polski. W trakcie pobytu zaplanowane są dwustronne spotkania branżowe, które umożliwią uczestnikom prezentację ofert turystycznych białoruskim partnerom. Przewidziany jest udział największych białoruskich touroperatorów, a także przedstawicieli z Obwodu Kaliningradzkiego i Litwy.

Spotkania odbędą się w formie warsztatów – rozmów stolikowych i podczas kolacji.

W trakcie imprezy promocyjno-turystycznej zaprezentowana zostanie wszystkim gościom największa atrakcja województwa podlaskiego - szlaki wodne, podczas rejsu statkiem Białej Floty i spływu kajakowego Czarną Hańczą i Kanałem Augustowskim (Kanał Augustowski – Szlak Papieski, Złoty Certyfikat POT'2009).

Zgłoszenia uczestnictwa można składać do 25 kwietnia. Koszt udziału: 250 PLN/osoba. Osobą do kontaktu i koordynatorem jest Agnieszka Zyzało, a.zyzalo@pit.org.pl

W załączeniu program wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy.

1. Program >>

2. Formularz >>

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit