Parlamentarny Zespół ds. Turystyki

Poselskie wsparcie branży turystycznej

Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Turystyki, poseł Alicję Olechowską

W sejmowej sali im. Adama Bienia, 4 listopada obradował Parlamentarny Zespół ds. Turystyki. Przyjęto program pracy, który realizowany będzie w dwóch ostatnich miesiącach tego roku oraz w roku 2010.

Pierwszym punktem planu pracy podjętym przez posłów była ocena oczekującego na przedłożenie Radzie Ministrów rządowego dokumentu nowelizującego ustawę o usługach turystycznych. Członkowie zespołu zdecydowali o skierowaniu do laski marszałkowskiej projektu poselskiego zmian do ustawy, który uwzględniał będzie propozycje branży turystycznej pominięte w projekcie rządowym.

W wersji poselskiej znajdą się między innymi uregulowania dotyczące Funduszu Zabezpieczeń Turystycznych przygotowane przez ekspertów Polskiej Izby Turystyki. Poddano także pod dyskusję kwestię cięć w budżecie na promocję Polski, które negatywnie odbiją się na skuteczności realizacji zaplanowanych zadań szczególnie w ramach roku Chopinowskiego, zbliżającej się prezydencji Polski w Unii Europejskiej oraz Euro 2012.

W posiedzeniu prowadzonym przez przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Turystyki, poseł Alicję Olechowską wzięli udział członkowie Prezydium Rady Naczelnej Polskiej Izby Turystyki - prezes Jan Korsak oraz wiceprezesi Stanisław Piśko, Paweł Niewiadomski, Paweł Lewandowski i Józef Ratajski.

Ustawa do zmiany

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit