IV Posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP

Powstanie międzyregionalny zespół ds. turystyki

W posiedzeniu prowadzonym przez Władysława Husejko, marszałka województwa zachodniopomorskiego uczes

Pierwszy dzień IV Posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP obradującego w Kołobrzegu poświęcono w całości kwestiom gospodarki turystycznej, w tym między innymi strategii rozwoju turystyki w najbliższych pięciu latach, promocji produktów turystycznych, warunkom rozwoju turystyki w kontekście ochrony środowiska.

W posiedzeniu prowadzonym przez Władysława Husejko, marszałka województwa zachodniopomorskiego uczestniczyli przedstawiciele rządu: Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Maciej Trzeciak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Konserwator Przyrody.
Polską Organizację Turystyczną reprezentował prezes Rafał Szmytke i wiceprezes Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, którzy przedstawili zebranym realizowaną przez POT wspólnie z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi koncepcję promocji oferty regionalnych produktów turystycznych na coraz bardziej wymagającym europejskim, światowym, ale również krajowym rynku usług związanych z organizacją wypoczynku.

Wkład finansowy a wpływ na decyzje

Jednym z istotnych dla branży turystycznej tematów, któremu uczestnicy poświęcili uwagę, a wnioski znalazły się w uchwale Konwentu, było kształtowanie metod współpracy pomiędzy regionalnymi organizacjami turystycznymi a samorządami województw.
Uczestnicy wyrażali poglądy świadczące o zrozumieniu potrzeby ścisłej współpracy pomiędzy samorządami wojewódzkimi i regionalnymi organizacjami turystycznymi w celu umacniania coraz sprawniej działającego systemu zarządzania i promocji polską turystyką. Dobre przykłady efektów wspólnie podejmowanych działań stanowią dobry argument, który zmniejsza sceptycyzm i przekonuje do współdziałania tych (coraz mniej licznych) samorządowców, wyrażających dotąd wstrzemięźliwość lub nieskrywaną niechęć do współpracy z ROT-ami. Jednym z nich był zaprezentowany podczas kołobrzeskiego konwentu marszałków, program realizowany przez regiony: warmińsko-mazurski i zachodniopomorski. Oba województwa i ich regionalne organizacje turystyczne uroczyście podpisały porozumienie dotyczące współpracy przy planowanych wspólnych przedsięwzięciach promujących ponadregionalne produkty turystyczne.

Zyska konkurencyjność polskiej oferty turystycznej

Otwiera się szansa, że takich godnych naśladowania przykładów będzie więcej. Z inicjatywy Witolda Jabłońskiego, wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego - przy Konwencie Marszałków RP powołany zostanie zespół do spraw rozwoju turystyki, międzyregionalna grupa robocza, która zajmie się rozwiązywaniem problemów, formułowaniem i precyzowaniem zasad współpracy pomiędzy narodową organizacją turystyki, regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi oraz samorządami. W konsekwencji tak rozumianej współpracy zyska z pewnością konkurencyjność turystyki w regionach, jak i całej polskiej oferty usług turystycznych.
- Merytoryczny przebieg obrad IV Konwentu Marszałków i wnioski płynące z treści podjętych uchwał są optymistycznym przesłaniem skierowanym do środowiska branży turystycznej. Dowodzą one, że marszałkowie coraz wyraźniej dostrzegają potencjał rozwoju, jaki wnosi gospodarka turystyczna w rozwój regionów – podsumowuje dwudniowe obrady wiceprezes POT Elżbieta Wąsowicz-Zaborek.


Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit