Podróże turystów niemieckich

Procentowe spadki i wzrosty

Na spotkaniu Zagranicznych Ośrodków Informacji Turystycznej we Frankfurcie nad Menem GfK – Gesellschaft für Konsumforschung (Stowarzyszenie ds. Badań Konsumenckich) przedstawiła coroczne podsumowanie swoich badań odnośnie zachowań konsumenckich w turystyce niemieckiej.

Wyniki uzyskano na podstawie badań przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie 1.2 tys. biur podróży pozyskując dane bezpośrednio z systemu rezerwacji. Stwierdzono polepszenie koniunktury i pozytywny klimat dla zakupów konsumentów. Jednocześnie odnotowano odzwierciedlający niestabilną sytuację na rynku pracy trend do skracania długości podróży.

Porównując ilość rezerwacji w latach 2008 i 2009, to spadła ona o 3,4 proc., zaś obrót o 0,6 proc., przy czym w sezonie zimowym odnotowano jeszcze wzrost obrotów o 6,4 proc., który do sierpnia tego roku zmniejszył się o 3,8 proc., a ilośc rezerwacji o 4,6 proc. Aż o 6,5 proc. mniej osób wykupiło wyjazdy urlopowe w biurach podróży. Najdotkliwiej spadki odczuły destynacje zamorskie. Afryka, Ameryka, oraz kraje basenu Morza Śródziemnego. Mniej o ponad 14 proc. turystów niemieckich wyjechało do Bułgarii, o 9 proc. do Stanów Zjednoczonych. Podobny spadek odnotowano w wyjazdach na Wyspy Kanaryjskie, Baleary, do Tunezji i Grecji. Z tego mało pocieszającego rankingu wyłamują się kraje, które w kryzysie przyciągają Niemców bardziej niż przed rokiem. I tak o 6.5 proc. wzrosła liczba rezerwowanych podróży do Turcji, o ponad 5.5 proc. do Egiptu i o prawie 3 proc. po samych Niemczech.

Oceniając strukturę rezerwacji z wyprzedzeniem stwierdzono, że w porównaniu z latem 2008 roku nastąpił wzrost rezerwacji krótkoterminowych. Szacuje się jednak, że w następnych miesiącach (wrzesień, październik) nastąpi drastyczny spadek rezerwacji, a co za tym idzie obrotów, niezależnie od celu podróży i to mimo znacznego, bo 8 proc. spadku cen proponowanych przez biura podróży. Jedynie Turcja i Kenia mogą spodziewać się nieznacznego przyrostu w przyjazdach turystów niemieckich. Niemniej jednak niepewna sytuacja gospodarki nie pozwala na sprecyzowanie prognozy na najbliższe miesiące. Ostrożne przewidywania mówią o utrzymaniu się trendu krótkoterminowych rezerwacji przy jednoczesnym obniżaniu cen ofert.

Preferencjami niemieckich turystów powinien być szczególnie zainteresowany rynek polski. Sąsiedzi zza Odry to prawie 60 proc. wszystkich cudzoziemców przyjeżdżających do naszego kraju, ponad dwukrotnie więcej niż ze wszystkich pozostałych państw starej Unii.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit