Kampania na rynku krajowym i za granicą

Promocja Polski Wschodniej

Strony umowy. Od lewej Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej; Ewa Góralska, prokurent Pan Media Western Sp. z o.o.; Robert Winiarski, członek Zarządu Pan Media Western Sp. z o.o.; Rafał Szmytke, prezes POT

Poznaliśmy wykonawców, którym powierzone zostało „Opracowanie koncepcji kreacyjnej i podstawowych elementów kreacji kampanii multimedialnej promującej atrakcyjność turystyczną wschodnich województw Polski, tj. województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego”.

Polska Organizacja Turystyczna powierzyła to zadanie w drodze procedury przetargowej konsorcjum firm Pan Media Western Sp. z o.o. oraz Bimers Sp. z o.o. Umowa będzie realizowana w ramach projektu indywidualnego „Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki”, Działanie V.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2012. Polska  Organizacja Turystyczna jest beneficjentem tego projektu.

Kampania promocyjna będzie miała na celu podniesienie zainteresowania ofertą turystyczną Polski Wschodniej poprzez zaprezentowanie pięciu województw wschodnich jako miejsca aktywnego wypoczynku. Działania promocyjne będą kierowane do polskich turystów poszukujących nowych form wypoczynku, lubiących aktywnie spędzać wolny czas, a  także wypoczywać w gronie rodzinnym. Z kolei przed turystami zagranicznymi, głównie z Niemiec i Ukrainy, kampania odkryje uroki uprawiania we wschodnich regionach naszego kraju turystyki aktywnej.

Szczegóły dotyczące planowanej kampanii przedstawione zostaną w czasie konferencji 29 czerwca.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit