Mixer Biznesowy Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy w Polsce”

Przemysł spotkań w strategii rozwoju turystyki

Turystyka biznesowa należy do sektorów posiadających największy potencjał rozwojowy i stąd w strateg

Trwają szerokie konsultacje projektu przygotowywanej przez Polską Organizację Turystyczną „Strategii Marketingowej Polski w sektorze turystyki w latach 2008-2015”.

Kolejną grupą, która zapoznana została z treścią opracowywanego dokumentu, byli przedstawiciele tak zwanego przemysłu spotkań, grono specjalistów zajmujących się świadczeniem profesjonalnych usług z zakresu turystyki biznesowej. Doskonałą okazją do spotkania w tym gronie był doroczny Mixer Biznesowy zorganizowany w Centrum Konferencyjnym Hotelu Windsor Palace w Jachrance k. Warszawy przez Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”.

MICE może liczyć na silne wsparcie

Prezentacji dokumentu, będącego już w końcowej fazie redakcyjnej, dokonał Bartłomiej Walas, wiceprezes POT, twórca koncepcji i autor opracowania, szczegółowo analizującego stan polskiej gospodarki turystycznej, zawierającego również syntetyczne wnioski. Formułowane są one w oparciu o wyniki przedmiotowych badań socjologicznych i zestawień statystycznych ujętych w relacji do ekonomicznych mechanizmów rynkowych.
Strategia budowana jest na twardych podstawach. Poddaje selekcji te dziedziny gospodarki turystycznej, które posiadają dodatni wpływ na bilans płatniczy całego sektora i gwarantują podatkowe wpływy do budżetu. Następnie, tym najbardziej rentownym, stwarza jak najlepsze warunki rozwoju stosując wszystkie dostępne instrumenty promocyjne, jakimi dysponuje państwo.

Turystyka biznesowa należy do sektorów posiadających największy potencjał rozwojowy i stąd w strategii zajmuje jedno z najważniejszych miejsc. Polska branża MICE może więc liczyć na silne wsparcie ze strony narodowej organizacji. Przekładając to stwierdzenie na język praktyki można przewidzieć, że na przykład system dofinansowywania z kiesy POT udziału w zagranicznych targach preferował będzie wystawców z sektora MICE kosztem - powiedzmy - eksponenta turystyki aktywnej. Ta ostatnia dziedzina jest bowiem pozycjonowana o wiele niżej przy zastosowaniu gradacji ocen wynikającej z ekonomicznego Wskaźnika Użyteczności Turystyki Zagranicznej, stanowiącego podstawę do decyzji o wyborze produktów, na których powinny skupiać się działania promocyjne. Zastosowany algorytm ekonomiczny dotyczy również ścisłego określenia priorytetowości rynków. Według zastosowanych reguł oceny do najważniejszych dla polskiej gospodarki turystycznej rynków zaliczono niemiecki, holenderski, brytyjski, francuski, rosyjski, ukraiński, norweski, szwedzki. Jednym z głównych celów strategii jest poprawienie konkurencyjności Polski na wymienionych i pozostałych rynkach zagranicznych. Szczególne wsparcie ze strony POT otrzymają te produkty, których wartością jest skupianie i konsolidacja jak najliczniejszej grupy gestorów bazy turystycznej i podmiotów świadczących usługi turystyczne. Innymi słowy - wzmocnienie struktury polskiej branży turystycznej, zbytnio obecnie zatomizowanej, przez co mniej konkurencyjnej na międzynarodowym rynku.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit