ROT-y o projekcie „Strategii Marketingowej Polski w sektorze turystyki w latach 2008-2015”

Spotkanie konsultacyjne w POT

W trakcie dyskusji nad projektem „Strategii...”. Od lewej Jadwiga Dąbrowska, dyrektor  Podlaskiej Re

Dyskusja w ramach cyklu konsultacji nad projektem „Strategii Marketingowej Polski w sektorze turystyki w latach 2008-2015” przygotowywanym przez Polską Organizację Turystyczną była głównym punktem kolejnego spotkania kierownictwa POT z przedstawicielami regionalnych organizacji turystycznych.

Projekt tego ważnego dla branży turystycznej dokumentu zajmuje, na obecnym końcowym etapie prac konsultacyjnych, ponad setkę ciasno zadrukowanych stron z wieloma szczegółowymi wykresami i zestawieniami. Lecz nie należy się obawiać, gdyż wersja ostateczna będzie systetyczna i przejrzysta. Dopracowana w procesie konsultacji - wpisze się wraz z „Strategią rozwoju turystyki Polski na lata 2008-2015” oraz „Ustawą o usługach turystycznych” – w przejrzystą legislacyjną całość porządkującą istotny dla naszego kraju dział gospodarki, jakim jest turystyka.

Decyduje obiektywny wskaźnik ekonomiczny

Projekt Strategii składa się z trzech części. Pierwsza zawiera konieczne dla dalszego rozumienia treści usystematyzowanie używanych znaczeń terminologicznych i pojęć oraz drobiazgową diagnozę stanu polskiej turystyki. Do analizy wykorzystano miedzy innymi obszerne badania wizerunku Polski i postrzegania polskiej marki przeprowadzone na wybranych rynkach zagranicznych na zlecenie POT oraz ekspertyzy przygotowane przez Instytut Marki Polskiej i Instytut Turystyki.

W dalszej części dokumentu czytelnik znajduje precyzyjne wnioski formułowane na podstawie konkretnych zestawień statystycznych. Bezduszność liczb ekonomicznego Wskaźnika Użyteczności Turystyki Zagranicznej stanowi między innymi podstawę do decyzji o wyborze rynków i produktów, na których powinny skupiać się działania promocyjne. Wiążą się z tym zmiany form funkcjonowania ośrodków zagranicznych POT. Na przykład na potencjalnie niezwykle intratnym dla polskiego przemysłu turystycznego rynku amerykańskim – skuteczne działania promocyjne muszą z konieczności ograniczać się do kontaktów B2B z branżą turystyczną lub przekazu internetowego skierowanego do ogółu klientów. Możliwości wykorzystania typowych narzędzi z arsenału środków marketingowych są niewielkie. Barierą są ogromne koszty, proporcjonalne do wielkości rynku. Skala przeprowadzenia efektywnej kampanii marketingowej za oceanem, przerasta wielokrotnie możliwości budżetowe narodowej organizacji. Projekt w trzeciej części charakteryzuje poszczególne rynki i wskazuje kierunki wdrożenia strategii, co stanowi znaczące novum w dotychczasowym podejściu w planowaniu rozwoju turystyki.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit