ROT-y o projekcie „Strategii Marketingowej Polski w sektorze turystyki w latach 2008-2015”

Spotkanie konsultacyjne w POT

Obszerna część dokumentu w warstwie analitycznej, a także formułowanych konkluzji i przesłań, powstała na podstawie merytorycznych materiałów przygotowanych przez regionalne organizacje turystyczne oraz przedstawicieli branży turystycznej – partnerów w pracach nad strategią dla polskiej turystyki na najbliższe siedem lat.

Wypełnić lukę w wiedzy o produkcie

Obecna, konsultowana, robocza wersja „Strategii...” wymaga nadal uzupełnień. Posiada jeszcze słaby punkt, na który wskazuje Bartłomiej Walas, wiceprezes POT, twórca koncepcji dokumentu, odpowiadający zarazem za jego ostateczny kształt. Wyraźną luką w zwartej tkance merytorycznej jest brak dokładnej, analitycznej inwentury produktów turystycznych. Dostępne dane gromadzone były dotąd niesystematycznie przez powołane instytucje i mają charakter wyrywkowy. POT jest obecnie w trakcie pogłębionych, kompleksowych badań, precyzyjnie inwentaryzujących wszystkie produkty rynku turystycznego. Jako pierwszy dogłębnej analizie poddany został obszar MICE. Zebrany materiał badawczy stanowił będzie integralną część przygotowywanej „Strategii rozwoju turystycznej Polski na lata 2008-2015”.

Projekt dokumentu przedłożony został również do konsultacji polskim przedsiębiorcom turystycznym oraz gronu ekspertów specjalizujących się w dziedzinie marketingu i PR.

Pełny program spotkania przedstawicieli regionalnych organizacji turystycznych z kierownictwem POT oraz lista osób w nim uczestniczących zamieszczona została na www.pot.gov.pl


Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit